Klima og miljø

Plasthavet

Plastsøppel har inntatt havet og kysten vår. Kenneth Bruvik møter forskere for å finne ut hva dette betyr for oss, for dyrene og for naturen.

Hvordan leve mer miljøvennlig?

Maten vi spiser – eller kaster

Plast

Ikke gjør dette mot klimaet!

Med spektakulære eksperimenter tester Newton hva som kan skje når klimaet forandrer seg. Men det er fortsatt mye vi kan gjøre for å hjelpe jorda.

Forbrukersamfunnet

Hvordan blir fremtiden?

Reddet i siste liten

Er det for sent å redde naturen og truede arter? Under pandemien har naturen blitt viktigere for folk. Kanskje er det håp.

Klimabomba i Sibir

Klimakrisa råkar Sibirs folk og dyreliv hardt, men følgene er enorme for oss alle. Når permafrosten slepp taket her, frigjer det endå meir klimagass.

Blomsterenga

En nostalgisk idyll som yrer av liv, selv om plantene stadig slås ned. Ja, faktisk nettopp derfor. Men den fargerike og mangfoldige biotopen er truet.

Natur i endring

Er den norske naturen slik vi kjenner den i ferd med å forsvinne? Hva skjer med insektene, fisken, skogen og fjellnaturen når klimaet endrer seg?

David Attenborough: Fakta om utrydding

Pandemiar, hungersnaud, klimakrise og vassmangel. Straffa kan bli hard for at vi utryddar andre artar. Og det gjer vi, i rekordfart. Britisk dokume...

Branninferno

Store langvarige branner truer både natur, dyr og mennesker. Hvordan kan vi hindre dem? Fransk dokumentarserie.

Uår

Den tørkerammede melkebonden Einar legger ut på sitt livs reise. Kan han lære å møte klimaendringene av kollegaene sine i Malawi? Norsk dokumentar

Synkende byer

Stigende havnivåer og stadig mer ekstremvær truer våre byer. Hvordan forbereder vi oss på katastrofe?

Eliten i Davos

Hver vinter i femti år har klodens mektigste samlet seg til toppmøte i Davos. Bli med bak kulissene i Verdens økonomiske forum.

Året 2048

Dokumentar i to deler om vår nære framtid.

Der verda endar

Snart er vi 10 milliardar menneske som må dele på ressursane i verda. Heldigvis ser stadig fleire at vi må endre måten vi forbruker og bruker naturen.

Der vinteren er velstand

Samisk dokumentar. "Om vi mennesker ikke tar vare på jorden, vil jorden ta vare på seg selv. Og da er vi ikke velkommen lenger." Menneskeskapte kli...

Kampanjen mot kloden

Insiderar fortel om mektige menn som i tiår har sabotert kampen mot klimaendringar. Og at dei har gjort det med millionar frå store oljeselskap.

De brenner for klimakampen

Gretas guide til klimakrisa

Greta Thunberg avbryt skolegangen eit heilt år for å kjempe for klimaet. Det minste vi kan gjere, er å lytte til vitskapen og innsjå realitetane.

Hjerter i isen

De kaller seg folkeforskere og polarambassadører, og de brenner for klimaet. Nå skal Hilde og Sunniva overvintre i historiske "Bamsebu" på Svalbard.

Innafor: Klimarebellene

Hva er det som gjør at noen er villige til å gå i fengsel for klimasaken? Vilde har fulgt aktivistgruppa Extinction Rebellion i et halvt år.

Oppdrag Nansen

Fire tenåringer skal på sin generasjons viktigste ekspedisjon - for å forstå klimaet. Norsk serie.

Vendepunktet - miljøkampen som ble en urfolksak

Norsk dokumentar. Personlige beretninger fra Alta-aksjonene i årene 1979 til 1981. Store politistyrker ble satt inn mot demonstrantene. Striden om ...

Greta

Hennes personlige skolestreik inspirerer en global klimabevegelse som blir lagt merke til av verdenslederne. Bli med på Greta Thunbergs reise.

Brennpunkt: Farlige fronter

Det er 30 år siden striden om utbygging av Altaelven raste. Under en av de mest bitre kampene i norsk politisk historie ble alle midler tatt i bruk...

Tidsvitne: 6. Alta-kampen

Norsk dokumentarserie. En iskald dag i januar 1981 gikk politiet til aksjon mot lenkegjengen som ville bevare Alta-elva. Klipp fra NRKs arkiver og ...

Grenseløs: Klimaarven

Oljen har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Men den gjør den oss også til klimaversting? Nå gjør unge over hele verden opprør mot de...

Naturressurser

Olje

Slik tenkte vi om klima før

Utforsk kategoriene våre