Klima og miljø

Hvorfor plast?

Et revolusjonerende materiale. Slitesterkt, billig – og en alvorlig trussel mot miljøet og helsa di. Tre banebrytende dokumentarer om plastforsøpling.

Hvordan leve mer miljøvennlig?

Maten vi spiser – eller kaster

Mata – skog utan liv

Skogen døyr fordi vi vil ha papir. Ei dramatisk historie om planta eukalyptus som et opp alt anna liv og truar tilværet til lokale urfolk og bønder.

Plast

Forbrukersamfunnet

Hvordan blir fremtiden?

Kampanjen mot kloden

Insiderar fortel om mektige menn som i tiår har sabotert kampen mot klimaendringar. Og at dei har gjort det med millionar frå store oljeselskap.

De brenner for klimakampen

Naturressurser

Gollegiisá - Skattkammeret

Norsk dokumentar. Verdens økte etterspørsel etter mineraler bidrar til et enormt fokus på naturressursene i nordområdene. Reineier Isak Mathis Tri...

Vatn på børs

Ferskvatn kallast "det blå gullet" og investorar kjempar om kontrollen. Kva konsekvens kan det ha for tilgangen på drikkevatn? Fransk dokumentar.

Mata – skog utan liv

Skogen døyr fordi vi vil ha papir. Ei dramatisk historie om planta eukalyptus som et opp alt anna liv og truar tilværet til lokale urfolk og bønder.

Vannkraft - arvesølv fra fjellheimen

Verdier skapes og verdier går tapt i jakten på rein energi. Hva kan vi lære av historien når noen vil utnytte norsk vindkraft?

Den verdifulle skogen

Den eventyrlige og omskiftelige historien til norsk skogbruk handler om trelast, papir, globalisering, digitalisering og det grønne skiftet. Norsk ...

Korleis finne gull i Danmark

Gullprisen stig i usikre tider, når vi tyr til det trygge. Men historia til det edle metallet er spennande nok, og sjølv i Danmark kan du finne gull!

Brødrene og gruvefjorden

Anders og Bjørnar undrer: Hvorfor gis det tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden? Er det trygt for fisken, den rene fjorden og naturen?

En kilde klar og ren

Norsk dokumentarserie om fornybar energi.

Oppgjørets time

Norsk dokumentarserie om Norges kjøp av klimakvoter.

Framtidsbonden

Brennpunkt undersøker om det finnes et alternativ til dagens jordbrukspolitikk. Hva skjer når jordbruk ikke lenger handler om å bruke jorda? Melkek...

Ut i naturen: De siste elvene

Kampen mot vassdragsutbygging har pågått i mer enn hundre år. Vannkraft har fantastiske kvaliteter og er en vesentlig faktor for Norges økonomiske ...

Lakseeventyret

Norsk dokumentar. Myndighetene ønsker at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte olje...

Olje

Slik tenkte vi om klima før

Utforsk kategoriene våre