Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Seriebeskrivelse

Dokumentar om norsk skipsfart

Kategorier: Dokumentar og NRK-arkivet
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Torsdag 21. juli 1988 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Torsdag 21. juli 1988 kl. 00:00
Produksjonsår:
1988
Original episodetittel:
Norsk skipsfart i medvind
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
29 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Også i utlandet blir det registrert at norsk skipsfart er på vei opp
Samtidig skaper mangel på norske skipsoffiserer problemer.
FILM: Indisk sjømann heiser norsk flagg på et norsk skip. Fortekst.
Skip ute på reden utenfor havnebyen Singapore. Scener fra havnen. Rep. off
screen om det internasjonale norske skipsregister. administrerende direktør
Erik A. KRUSE i
Barber International A/S om det norske internasjonale register, og han har tro
på at Norge kan bli en stor skipsnasjon igjen. Rep. on screen om det maritime
miljø og NIS. Scener fra Themsen og Tower Bridge i London. Fra et skipsmeg-
lingsfirma i London. administrerende direktør Eric F. SHAWYER sier at Norge
har markert seg
mer på det siste året enn de siste 10 år. Skipsreder Basil PAPACHRISTIDIS
om skipsregisteret som gir rederne muligheter til å operere under FORTS.N POST
norske flagg, og det vil gi stabilitet. Han sier det er optimistisk
stemning blant norsk skipseiere. administrerende direktør Erik A. KRUSE i
Barber Inter-
national A/S sier at de nå vil bli i Norge, og vil ha nordmenn med maritim
bakgrunnsutdannelse. De vil trenge ca. 5000 nordmenn - maskinister, styrmenn
og kapteiner. Et maritimt utdannelsessystem som utdanner ca. 300 mann i året
trenges. administrerende direktør Adelsten SIVERTSEN i A/S Rederiet Odfjell om
personale ved
rederikontorer. Dir. Rolf SÆTHER i Norges Rederiforbund om norske sjømann
i rederier og det maritime miljø. Handels- og skipsfartsminister Kurt
MOSBAKK om rekruttering av sjøfolk og en ny måte å utdanne dem på. Rep. on
screen om den tidligere utdannelse av sjøfolk. Ekstr. Den maritime høyskolen
i Tønsberg hvor elevene vil bli rekruttert fra videregående skole
- allmennfaglig studieretning. Rektor Svein KAASA ved Tønsberg mari
-time høgskole sier at elevene blir kjørt gjennom sertifiseringssiden til sjø-
kaptein, samtidig som de får fartstid på en annen måte enn tidligere. Om
fartstidkravet og sikkerhetssertifikatet. Administrasjonsoppgaver må være
tilleggsutdanning. Elever på Maskinistskolen arbeider med feilsøking på data.
Disse elevene vil bli skipsingeniører. 1.maskinist Terje OLSEN har seilt
tidligere med blandet besetning, om hans erfaringer. Undervisning med en
radarsimulator, og undervisning i skipsnavigasjon. Styrmann Evald JENSEN på
Styrmannsskolen, han vil nå bli overstyrmann. Han har tro på fremtiden som
sjømann både til sjøs og på land. Undervisning fortsetter på forskjellige
linjer. Rektor Svein KAASA orienterer om kurs for sjøfolk
som gjerne vil gå i land og få arbeid her. Modell av en helt ny
maritim skole i Tønsberg - den skal bygges i Borre. Rektor KAASA orienterer
om fremtidig undervisning her og samarbeid med andre land. Sluttekst.

Les mer om arkivbeskrivelsen