Kunnskapskanalen

Kunnskapskanalen er et samarbeidsnettverk for fagformidling mellom universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.