Kodetropp O

De unge agentene i Kodetropp O undersøker mystiske saker som dukker opp, ved hjelp av intelligens og mattekunnskaper.