Beat for beat

Musikalske krumspring og stor sangglede når kjente og ukjente artister fra Norge og Sverige løser musikalske gåter.