Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Den usynlige motstanden Legg til favoritt

Om etterretningstjenesten som ble utført i Narvik-området under 2. verdenskrig. En av informantene var en tysk soldat som samarbeidet med norsk etterretningstjeneste. Ved Bjørn Nilsen.

Kategori: Dokumentar
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Torsdag 21. desember 1995 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Torsdag 21. desember 1995 kl. 00:00
Produksjonsår:
1994
Originaltittel:
Den usynlige motstanden
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
40 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Om etterretningstjenesten som ble utført i Narvik-området under 2. verdenskrig.
En av informantene var en tysk soldat som samarbeidet med norsk
etterretningstjeneste. Programmet inneholder en del uspesifisert arkivstoff
(delvis fra Nordland Krigsminnemuseum).
Intv. Johan WOLL, Røde Kors hjelpekorps 1940. Han forteller om hvordan det var
å ta imot døde og sårede, on/off til
AU: Div. sv/hv shots fra Narvik i brann.
EO: WOLL forteller om kampene i 1940, og spesielt om inntrykket av tre unge
jenter som ble drept i et hus av en trykkbølge.
Reporter Bjørn Nilsen (BN) orienterer off til
AU: Div. sv/hv shots av kanonskudd over sjøen, fartøy skyter mot hverandre på
havet, utskyting av torpedo, hus i brann, ødelagte industribygninger (RKAB?).
EO: WOLL forteller om romantisk historie fra krigsdagene.
AU: Sv/hv stills av krigsherjet Narvik.
EO: Intv. Olav RAVN, etterretningsoffiser Bataljon I/IR 15 i 1940. Han
forteller om etterretningstjenestens oppbygning og arbeid.
Intv. Harry WESTRHEIM, som var med i lokal etterretningsgruppe (XU). Han
forteller om hvordan han ble testet for å kunne være med i etterretningen.
Fortekst.
Rep. BN orienterer off til
AU: Strektegning, sv/hv still av Hitlers yacht "Grille" (?).
EO: Kjørestrekk langs jernbanelinje med utsikt til fjell og fjord (vinter),
strekk tog med jernmalm-vogner (Ofotbanen) kjører ut av tunnel, toget kjører
over bro.
Rep. BN intv. Kåre HUNSTAD, som samarbeidet med britene i 1939, og spesielt
agent Stephenson (?). Zoom inn ekstr. vindu på Sjømannshjemmet, zoom ut ekstr.
sjømannshjem til havn.
AU: Sv/hv stills av strategiske punkter rundt Narvik, F: Westrheim (?).
EO: Forts. intv. WESTRHEIM, han står med utsikt til strategisk viktig bro,
shots han står ved gammel tysk stilling ved Ofotfjorden (Hemnes?).
AU: Sv/hv stills kriggskip ligger ved Bogen.
EO: Forts. intv. RAVN.
AU: Gammel kartskisse over Bogen i Ofoten.
EO: Strekk tog med malmvogner kjører fra stasjonsområde. Forts. WESTRHEIM.
Rep. BN orienterer off om hvordan jernbanearbeidere ble trukket inn i det
illegale arbeidet.
AU: Strekk sv/hv tog med malmvogner (Ofotbanen) kjører ved stasjonsområde, nært
menn i arbeid med vogner på perrong.
EO: Intv. Erling STOKLAND, telegrafist ved NSB under krigen. Han forteller om
sitt arbeid på Bjørnfjell. Pan statsjonsbygning til skilt "NSB Ofotbanen".
WESTRHEIM går inn i bygningen, strekk han går langs gammelt lokomotiv intr.
bygningen. WESTRHEIM forteller om dysenteri blant tvangsevakuerte, han
forteller om dramatisk opplevelse. Nært etterretningsillustrasjoner- og
tekster, for kartlegging av tyskerne.
Rep. BN intv. tysk soldat (anonym) som samarbeidet med norsk
etterretningstjeneste. Intv. WESTRHEIM om samarbeidet med tyskeren. Tyskeren
forteller om hvordan han hele tiden var beredt til å flykte (mens en katt
hopper opp på bordet og "forstyrrer" intervjuet!). Han forteller om bakgrunnen
for at han ble anti-nazist.
Nært gammel skrivemaskin skriver "Norge er blitt fritt igjen", pan skriftlig
melding fra London datert 8. mai 1945.
AU: Sv/hv still folk leser avis utenfor lokalene til "Ofoten Tidende", nært
avissider fra frigjøringsdagene.
EO: WESTRHEIM forteller om arbeidet med å holde ro og orden.
AU: Sv/hv stills: Ungdommer sykler med norsk flagg, tysk soldatheim med Kong
Haakons symbol på veggen, soldater i arbeid i Narvik, russisk fangeleir
(Beisfjordleiren), engelske soldater på kaia, tyske tropper marsjerer i gatene.
Sv/hv stills WESTRHEIM står sammen med britiske soldater, WESTRHEIM sitter ved
rekker med skrivemaskiner og telefoner og annet tysk materiale.
EO: WESTRHEIM forteller om inspeksjoner i fangeleirene, og om fordeling av
materiale til tyskerne før de vendte hjem.
AU: Sv/hv stills tyskere får DDT-sprøyter (mot lus), tyskere sitter i brakker
m.m. Sv/hv stills skip fullastet med folk med norsk flagg i forkant,
menneskemengde står på kaia ved fullastet skip (russere). Oversiktsstill med
bro og forfalne bygninger.
EO: Zoom inn vrakbit av skip ved fjorden.
AU: Undervannsshots fra havna i Narvik: Nært overgrodde rester av skip og fly.
F: Steinar Heitmann.
EO: Nært bauta over falne på krigskirkegård, pan gravsteiner. Westrheim (off)
avslutter med å si at hatet aldri må få for stor innflytelse. Sluttekst.

Les mer om arkivbeskrivelsen