Hvordan mette verden?

11 programmer РDel p̴ /
Hva skal til for å sikre nok mat til en stadig større befolkning? Se nye dokumentarer om løsninger som kanskje kan bøte på problemet.

Problemet

Mulige løsninger