Unnskyld at jeg spør

Om små og store problemer i samfunnet.