Muntlig spørretime

Direkte sending fra Stortinget.