Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Kategorier: Livsstil og NRK-arkivet
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Tirsdag 21. oktober 1975 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Tirsdag 21. oktober 1975 kl. 00:00
Produksjonsår:
1975
Original episodetittel:
Er vi siste generasjon husmødre?
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
39 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Husmor som livslangt yrke, er det på veg ut? Kva skal vi ha i staden?
Intv. demonstrasjonsdame i butikk, hun arbeider fem timer daglig i tillegg til
å være husmor. Hjemme hos en familie hvor alle fire familiemedlemmene deltar i
husarbeidet (mor: Reidun, far: Harald). Div. husarbeid hvor sønn, datter, mor
og far deltar. De forteller off om arbeidsdelingen. Ekstr. deres hus, zoom
ut til oversikt småhusbebyggelse i uid. drabantby. Flere shots bebyggelse med
høyblokker i drabantby (Furuset / Tveita?). Barn leker. Folk i forstads-
miljøet. T-banetog stanser på perrong, passasjerer strømmer ut (rushtid).
Flere shots barn i aktivitet ute og inne i barnehage (daghjem 6 på Ullevål
sykehus). Intv. uid. mor uttaler seg om å ha barna i barnehagen. Intv.
Anne Louise BEER om standard arbeidstid og fleksibel tid, ønsker annen måte å
fastsette normalarbeidstid på. Tilsynsordning for barn etter skoletid på
Ljanskollen, Oslo. Jente mikser vaffelrøre. Gutt steker vafler. Barna intv.
off om ordningen; passer søsken før skoletid, går på skolen, går på skolens
tilsynsordning etter skoletid. Shots barn i aktivitet i skolegården. Shots
barn driver med div. fritidssysler på skoletilsynet (lærere stiller opp som
tilsynsførere). Jente (Marit) går fra skolen, spaserer i blokkbebyggelse, inn
på kjøkkenet til dagmamma. Barn leker i lekegård. Familien samlet til
middag. Intv. Anne Louise BEER forts. om støtte til hjemmehusmødre. Harald
NORDBY (Hamar) henger opp klesvasken på tørkestativ. Han deler jobben som
undervisningsleder i Hamar postdistrikt med kollega Ivar Skipperberg, deres
koner deler også jobb i Postverket. Intv. en av konene på postkontoret, om
arbeidsdelingen. Strekk Ivar SKIPPERBERG i arbeid på kontoret, leser inn
beskjed til kollega Nordby på kassettspilleren. Intv. SKIPPERBERG om arbeidet
og erfaringene med delingen. SKIPPERBERG sykler hjemover. NORDBY i arbeid
på kontoret mandagen etter. Intv. NORDBY om arbeidsdelingen. Intv. sjefen for
de to ekteparene om erfaringen med ekteparenes arbeidsdeling, er positiv.
Strekk herr og fru SKIPPERBERG i arbeid på kjøkkenet. Intv. de to husmødrene
om arbeidsdelingen, også delingen av husarbeidet. Harald NORDBY i arbeid på
kjøkkenet. Intv. de to mennene om husarbeidet. Familien NORDBY arbeider i
hagen. Samtalen forts. 3 shots familien SKIPPERBERG på sykkeltur.

Les mer om arkivbeskrivelsen