Lappeteppet

Tysk animasjonsserie om dyra på lappeteppet som alltid finn ei løysning på problema til vennane deira.