Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Seriebeskrivelse

Dokumentar

Kategorier: Dokumentar og NRK-arkivet
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Onsdag 7. september 1988 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Onsdag 7. september 1988 kl. 00:00
Produksjonsår:
1988
Original episodetittel:
Hva hendte?
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
50 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Ordningen med Flyhavarikommisjon i søkelyset. Både Gamvik-ulykken og andre
havarier gjør det naturlig å spørre om oppklaringen av alvorlige flyulykker
skjer profesjonelt nok.
Programleder: Bjørn Nilsen.
STUDIODEBATT: Programleder Bjørn Nilsen spør statsråd i
Samferdselsdepartementet - William ENGSETH om forandringer i forbindelse med
Flyhavarikommisjon. Hensikten er å sikre flysikkerheten.
Formann i Flyhavarikommisjonen gen.løytn Wilhelm MOHR om de har lagt alle fakta
på bordet om Gamvik-ulykken. Om rapport nummer 2 om ulykken.
Formann i Norsk Flygerforbund - Ole MEHUS håper at alle fakta nå er kommet
frem.
Høyesterettsadvokat Johan HJORT om kommisjoner har en naturlig plass i
Statsforvaltningen.
Wilhelm MOHR uttaler seg om de 2 tidligere sendte programmer om Gamvik-ulykken.
Om ensidigheten ved programmene. Om arbeidet i kommisjonen med Gamvikulykken.
W. MOHR mener programmene er et makkverk.
EA: Karin HOVRING (enke etter kapteinen) uttaler seg om
Flyhavarikommisjonen. Flyger-representant i Widerøe Flyveselskap - Ole
Martin NORDBY uttaler seg om kommisjonen. Tidligere administrativ
direktør i Widerøe - Peter L. NISSEN om Flyhavarikommisjonens arbeid
generelt.
W. ENGSETH om den nye kommisjonsordningen.
Ole MEHUS er glad for at en ny ordning vil tre i kraft.
J. HJORT mener Flyhavarikommisjonen er en etterforskningsinstans.
W. ENGSETH om å trekke inn politiet.
W. MOHR om den nye ordningen med kommisjonen. Flyhavarikommisjonen må være et
vedvarende organ innen rammen. Om sikkerhetsvurderingen.
O. MEHUS om luftfartsulykker og kommisjonens arbeid. Han vil ha en helt ny
havarikommisjon. Om flysikkerhetsarbeid.
Om lagersplass for kommisjonen - Wilhelm MOHR og William ENGSETH uttaler
seg. Om mer utstyr og penger til kommisjonen. Om sammensetningen i
Flyhavarikommisjonen - flere av deltagerne uttaler seg.
J. HJORT om at kommisjonen til nå har vært betraktet som etterforsker,
anklagemyndighet og dommer.
W. MOHR om å bruke ekspertise.
O. MEHUS om politimyndigheten i kommisjonen.
J. HJORT om dette - likeledes W. MOHR.
W. ENGSETH vil ha en habil kommisjon.
W. MOHR om vitneutsagn.
J. HJORT om kommisjoner generelt - han vil støtte disse.
W. MOHR uttaler seg om presse og media i slike saker.
O. MEHUS om flysikkerhet og lærdom ved ulykker.
William ENGSETH sier at nyordningen trer i kraft 19890101.

Les mer om arkivbeskrivelsen