Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Seriebeskrivelse

En serie på tre programmer om Einar Gerhardsens periode som statsminister.

Kategorier: Dokumentar, Nyheter og NRK-arkivet
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Mandag 27. desember 1982 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Mandag 27. desember 1982 kl. 00:00
Produksjonsår:
1982
Original episodetittel:
Da Einar Gerhardsen var statsminister
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
43 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

"Før synden kom inn i verden..".
I det første i en serie på tre programmer tar vi for oss perioden fra Einar
GERHARDSEN ble statsminister etter krigen i 1945 og til han ledet Norge inn i
NATO i 1949.
AU: Sv/hv fotos av Einar Gerhardsen sitt liv. De tyske okkupasjonstroppenes
innmarsj i Oslo, foto av Gerhardsen som fange. Frigjøringsdagene 1945.
Programtittelen "Da Einar Gerhardsen var statsminister" supret.
Kongefamiliens hjemkomst 1945. Kronprins OLAV (mv) og hjemkomsten,
kryssklippet med intervju-sekvenser med GERHARDSEN, og Jens Christian
HAUGE (mv).
Ordfører Einar Gerhardsen ønsker kong HAAKON velkommen hjem. Dette
var den første gang hele det norske folk hørte Gerhardsen tale.
Foto av Jens Chr. HAUGE fra 1945 da han som 30-åring ble forsvarsminister i
Gerhardsen sin regjering.
Arne STRAND (mv) og Bjørn HANSEN (mv) intv. HAUGE i privat hjem. HAUGE om
hvorfor GERHARDSEN ble statsminister. GERHARDSEN om hvorfor han ble
statsminister i 1945. Johan NYGAARDSVOLD (mv), Trygve LIE (mv),
Carl Joachim HAMBRO (mv) kommer ned landgangen fra skipet som brakte hjem i
1945. NYGAARDSVOLD stiger iland på norsk jord, hilser på militær, taler i
mikrofon til folkemengde. Regjeringen Nygaardsvold leverer inn sin
avskjedssøknad. De kommer ut på Slottsplassen etter å ha etter
avskjedsaudiensen. Still høyesterettsjustitiarius Paal Berg. Arne Strand
forts. intv. med GERHARDSEN om hans statsministerkandidatur i 1945. Intv. med
J. Chr. HAUGE forts. Den nye regjeringen Gerhardsen kommer ut fra Slottet juni
1945, bl.a. nært Oscar TORP (mv), Kirsten HANSTEEN (mv), Trygve LIE (mv).
Stortingsvalget 1945 supret. Stortingsbygningen, ekstr. valglokale,
valglister deles ut. Valglokale, kontroll av oppføring i manntallet.
Opptelling av stemmesedler i Logens store sal. Tavle for valgresultat på
Aftenpostens fasade. Valget i oktober 1945 kommenteres off.
HAUGE om Gerhardsens første partiregjering, om gjenreisningen i alle
dens former. GERHARDSEN om årene like etter krigen forts. HAUGE kaller det
"tiden før synden kom inn i verden". Professor Magne SKODVIN (mv) om
Gerhardsens sentrale egenskaper som statsminister.
Rakel SEWERIIN (mv) om Gerhardsen som partileder.
Berlin-blokaden 1948, natt, fly inn for landing. Flyplass med fly på bakken.
Menneskemengde. Om krigsfaren i Europa, også for Norge og Norden.
Stills Ernest Bevin, britisk utenriksminister 1945-51. Om forsvarssamarbeidet
mellom Storbritannia, Frankrike og Be-Ne-Lux-landene.
Haakon LIE (mv) partisekretær 1945-1969, i privat hjem, om at på denne tiden er
det Gerhardsen tar et politisk utspill som bryter med den politikk som hadde
vært regjeringen Gerhardsens politikk etter 1945 - nemlig
brobyggingspolitikken. Om Gerhardsen var inne på tanken om en vestlig
forsvarsallianse?. GERHARDSEN om nødvendigheten av et sterkt forsvar, og at vi
ikke kunne stå alene. SKODVIN om Gerhardsens positive reaksjon på Bevins tale
om vestlig forsvarssamarbeid. Still utenriksminister Halvard Lange 1945-1965
som var overbevist om at Norge måtte søke en forsvarsallianse med vestlig
tilknytning. Kart over Europa og Sovjet-Unionen. LIE om at diskusjonen om
forsvarsallianse i regjeringen Gerhardsen. Om Gerhardsen som i mai 1948 reiser
til Stockholm alene uten utenriksminister Lange og drøftet forsvarspolitiske
spørsmål med den svenske og den danske regjeringen. Arne STRAND og Herbjørn
SØREBØ (mv). Still med Hans Hedtoft og Tage Erlander. HANSEN om Gerhardsens
forannevnte møte med statsminister Hedtoft og statsminster Erlander der de
gikk inn for å utrede et skandinavisk forsvarsforbund. GERHARDSEN sitt svar
skiller seg en del fra det Lie gir uttrykk for om samme møte, og hva
reaksjonene var da han kom tilbake til Sentralstyret og Regjeringen. LIE
forteller om GERHARDSEN sin reaksjon da han ikke fikk støtte i Regjeringen og
Sentralstyre. Om Gerhardsen var inne på å gå av som statsminister på denne
tiden? LIE tror det. O.C. GUNDERSEN (mv), justisminister 1945-1952 om
forannevnte spørsmål. STRAND spør Trygve BRATTELI (mv), nestformann i Det
norske Arbeiderparti 1945-1965, om hvordan han oppfattet situasjonen våren
1948. Om hvordan GERHARDSEN hadde det etter hjemkomsten fra Stockholm, og
om han vurderte å trekke seg? Ville skapt en umulig situasjon for
Arbeiderpartiet om han hadde gått av.
Tage ERLANDER, statsminister 1946-1969, om hvilket
inntrykk han hadde av Gerhardsen sine problemer. ERLANDER mener det må ha vært
en rystende opplevelse. Den berørte Erlander også ettersom han trodde på at et
nøytralt skandinavisk forsvarsforbund.
SKODVIN om når Gerhardsen bestemte seg for NATO-medlemskapet, tidfester det til
rundt 20. januar 1949.
Filminnslag: Fra Ukerevy januar 1949 med representanter for de nordiske lands
regjeringer sitt møte i Oslo Militære Samfund.
HAUGE om at etter møtet i København trakk man den slutning at vi ikke kunne få
et nordisk forsvarsforbund som ga løsningen på våre sikkerhetsproblemer.
Det var nok tyngre for Gerhardsen å komme til denne konklusjonen.
Still fra Arbeiderpartiets landsmøte februar 1949 der NATO-medlemskapet ble
behandlet. Parlamentarisk leder Oscar Torp og utenriksminister Halvard Lange
hadde i forveien vært i Washington for å undersøke om USA ville gi våpen til
Norge hvis landet gikk med i et skandinavisk forsvarsforbund.
LIE om når, forut for Landsmøtet, Gerhardsen tok sitt NATO-standpunkt.
HAUGE om at Gerhardsen kunne ha stanset NATO-medlemskapet dersom han hadde vært
mot det selv.
LIE tror Gerhardsen var sterk nok på det tidspunkt til å ha kunnet stanse
NATO-medlemskapet hvis han hadde ønsket det.
HAUGE om hvorfor det hastet slik med å få saken frem på Arbeiderpartiets
Landsmøte.
GERHARDSEN om at saken måtte avgjøres på Landsmøtet.
LIE om hvorfor det hastet slik med å får NATO-mdlemskapet opp på Landsmøtet.
LIE fryktet at kommunistene ville få tid til å organisere en kampanje mot NATO.
GERHARDSEN om at det var bl.a. frykten for kommunistisk utnyttelse av en uklar
sikkerhetspolitisk situasjon som overbeviste om en rask avgjørelse av
NATO-medlemskapet.
LIE om Gerhardsens avgjørelse ble tatt fordi han mente det var den riktige for
landet.
O.C. GUNDERSEN om en uttalelse av Halvard Lange om Gerhardsen og hans
NATO-standpunkt.
GERHARDSEN om det historiske valget av vår sikkerhetspolitikk for mer enn 30 år
siden. GERHARDSEN tar bok ut av bokhylle, bildet fryses.
Meget gode portretter gjennom hele programmet.

Les mer om arkivbeskrivelsen