Copyright (C) NRK

.

Opptak av simultanteksting

Ap vil ha færre asylsøkere. Varsler
støtte til nærområdene med 5 mrd.

Men hvor hentes pengene fra? Vi spør
Ap's innvandringspolitiske talsmann.

Det er 25 mill. flyktninger i verden.
Hvordan kan Norge stille opp?

Velkommen til Dagsrevyen.
Vi har også mer om dette:

Bomringen får flere i Stavanger
til å kjøre kollektivt.

Månedskortet billigere - kan brukes
på buss, tog, trikk, båt og bysykkel.

Mobbingen går ikke ned - og de
som blir mobbet, tør ikke si fra.

Vi vet mer enn noen gang.
Likevel går ikke mobbetallene ned.

Linn Skåber forteller hva hun vil
med boka "Til ungdommen".

Ap la frem en ny og strengere
asyl- og innvandringspolitikk.

Her er hovedpunktene:

Partiet vil gi 5 mrd. kr til hjelp
i nærområdene og rundt konflikter.

De vil kun gi full asylstatus til
personlig forfulgte flyktninger, -

- f.eks. en menneskerettighets-
forkjemper på rømmen fra et diktatur.

Syrere og andre som rømmer fra krig
og konflikt, vil kun få midlertidig-

- opphold og begrensninger
på familiegjenforening.

Ap vil øke antall kvoteflyktninger.
De vil støtte asylmottak i Afrika.

De overrasket Europa høsten 2015.
De kom bl.a. fra krigen i Syria.

Det skal bli et større skille
mellom dem som kommer, mener Ap.

Migrasjonsutvalget la frem forslagene
til ny innvandrings- og asylpolitikk.

Vi skal stille gjennom kvote-
flyktninger. Det er mest rettferdig.

Forutsetningen er
at det kommer færre asylsøkere.

De som kommer fra krig og konflikt,
skal få midlertidig opphold -

- og sterke begrensninger
i retten til familiegjenforening.

De får ikke de samme rettighetene som
i dag - de får midlertidig opphold?

Vår politikk vil bety
mindre midlertidighet.

Men uten tredjelandsavtaler vil vi
gjøre det på lik linje med Sverige.

Ap vil heller
hjelpe flyktninger i nærområdene.

Og sende dem tilbake
til trygge tredjeland.

Flere avtaler som den EU har med
Tyrkia. 5 mrd. imponerer ikke Astrup.

Innsatsen i nærområdene
er betydelig større enn 5 mrd. i dag.

Ap's satsing blir litt puslete.

Nå skal forslagene snart på høring.

Det er opp til landsmøtet
å vedta den nye politikken.

Vi har med oss Raja, og Gharkhani.

-Er Ap bak deg?
-Dette utvalget er bredt sammensatt.

Vi har løftet blikket.
Med 68 mill. på flukt.

Er det tre muligheter: flyktningleir,
lokalsamfunn, eller menneskesmugling.

Hvordan sørge for
en mer rettferdig politikk?

Vi har et bredt sammensatt utvalg,
med enstemmig innstilling.

Vi ser på detaljene.
Flere innstramminger, mer hjelp til -

- nærområdene.
Høres ut som Frp-politikk?

Nei, de vil avvikle asylinstituttet.

Vi må gi rettigheter, arbeid.
Ikke bare nødhjelp.

Nærlandene må vite at vi stiller opp.

-Du reagerer?
-Ap har før stått for -

- en likhetstankegang.
Nå vil de lage a- og b-lag.

Noen får alle rettigheter, andre
får midlertidig opphold og andre -

- begrensninger. Om du er her på
midlertidighet, er livet på vent.

Da starter ikke integreringen.
Det blir en sosial utfordring for -

- familiene og Norge framover.

-Svar på det.
-Interessant at Frp mener det er for-

- liberalt, og Venstre i samme
regjering mener det er inhumant.

Svar på det?
Dere skiller på flyktninger?

Krigsflyktninger
og personlig forfulgte?

Kvotesystemet er mest rettferdig. De
mest sårbare, som venter lenge uten -

- rettigheter. Vi ønsker å prioritere
flere kvoteflyktninger.

Innvandringspolitikk handler om
hvordan vi stiller opp sammen.

-Gi oss et tall.
-Hvor mange klare kommunene -

- å bosette,
hva er bærekraften til samfunnet.

Vi må sammen komme fram til hvor
mange. Forutsigbarhet og styring.

Det er useriøst
at politikere skal bestemme det.

Vi snakker om asyl ved grensen,
familiegjenforening for de med -

- flyktningstatus.
Og kvoteflyktninger.

Så det betyr mindre midlertidighet.
Vi vil ha flere tredjelandsavtaler.

Det skjønner ikke Raja.
Mer rettferdig og mer bærekraftig.

Han vil verken tallfeste
kvoteflyktninger, når Jonas Gahr -

- Støre har sagt 10 000. Men
Ap stempler asylsøkere som de med -

- tjukkest lommbeok, når vi vet at
asylsøkere har prostituert seg selv -

- og satt sine liv i fare. At dere
har samvittighet til å stemple dem -

- på den måten.
-Mener du at man må betale -

- menneskesmuglere for å komme
dødsveien over Middelhavet?

Har du råd, kan du betale,
hvis ikke, blir du igjen.

Det er ikke rettferdig
eller bærekraftig. Vi vil ha -

- forutsigbarhet og styring.
-Dette er bare ord.

I dag stemplet du asylsøkere
som de med tjukkest lommebok.

Vi har tatt imot
flest kvoteflyktninger.

Vi lovte å spørre:
Hvor skal de 5 mrd. komme fra?

Det ene er friske midler. Når man
opprettholder 1 % til bistand, -

- er det mer friske midler. Færre
asyl ved grensen frigjør penger.

Denne debatten fortsetter garantert.

Innvandring og asyl var også
et viktig tema i Brussel i dag.

EU vil opprette en bevæpnet
grensestyrke på 10 000 -

- for å håndtere masseinnvandringen.

Grensevaktene skal ha fly, båter og
kjøretøyer og være på plass i 2020.

Philip Lote, hva blir
de viktigste oppgavene for styrken?

Det han sa i sin siste tale var at
det skal være en bevæpnet styrke -

- på 10 000,
en kystvakt- og grensevaktstyrke.

Den er ment å styrke
forsvaret av EUs ytre grense.

Og gjøre det vanskeligere å ta seg
inn der EU grenser til ikke-EU-land,-

- som har smuglerruter.

Er det enighet i EU om denne styrken?

Migranter og flyktninger splitter EU.
I EU er det en forståelse av -

- at når man ikke klarer å vise at
man stanser de som tar seg over, -

- er det vanskeligere
å omfordele de som har kommet.

Italia føler de har
en stor del av belastningen.

Og det blir vanskelig
å snakke om et nytt system.

Bomringen og billige
kollektivbilletter -

- har fått flere til
å endre reisevaner på Nord-Jæren.

Der får bedriftsansatte reise
ubegrenset med buss, båt, trikk og -

- tog for drøyt 500 kr i måneden.

Det går sakte, man må være tålmodig.

Hvis du kan flyte i 90, er det veldig
greit. Men jeg er lei av å stå i kø.

Furenes har stått i bilkø hver morgen
og ettermiddag i over 15 år.

For 6 md. siden endret han stil.

Det er viktig å prøve noe nytt.

I dag reiser han kollektivt til jobb.

Det har vært store demonstrasjoner
mot bompenger i Stavanger og Sandnes.

Busselskapet Kolumbus opplever
kraftig økning i antall passasjerer.

Bomringen gjør at folk
ser alternative reisemønster.

I 2015 startet de et prosjekt for
å få folk til å parkere bilen oftere.

Det er skjønt å kjøre buss.

Med HjemJobbHjem-billetten kan man
reise ubegrenset for drøyt 500 kr/md.

Man slipper å tenke på månedskortene,
og det er en bra pris.

Rundt 400 bedrifter har meldt seg på.
Det tilsvarer over 50 000 brukere.

Prosjektet er del av Bymiljøpakken.
Ordningen vekker oppsikt i Europa.

Vi er blitt bedt om
å fortelle om det i nordiske land.

Og vi har hatt besøk fra Polen,
Tyskland og andre land.

Det er ikke et Stavanger-problem, men
en utfordring i alle europeiske byer.

De fleste bruker eget kjøretøy
til jobb, men nå viser nye tall -

- blant HjemJobbHjem-bedriftene at
bilbruken er redusert med over 20 %.

Ganske mange har gode alternativ til
å kjøre bil. Ikke alle, ikke alltid.

Men tar man sykkel, tog eller buss
iblant, er det mye bedre for alle.

I en hule i Sør-Afrika
har forskere fra Bergen funnet -

- verdens eldste menneskeskapte
tegning. Den er 73 000 år gammel.

Hvordan den ser ut får du se
litt senere i sendingen.

En fisker har funnet eiendeler
som tilhører savnede Arjen Kamphuis.

47-åringen ble sist sett i Bodø 20.
august, og har vært savnet siden.

Eiendelene fløt i havet nær
Kvænfloget i Nordland, sier politiet.

Kamphuis har vært tilknyttet
WikiLeaks, og var i Norge på ferie.

Gjenstandene kan politiet med sikker-
het koble til savnede Arjen Kamphuis.

Våre tre hovedhypoteser er at det
var en ulykke, at han frivillig -

- skjuler seg, og at han har vært
utsatt for en straffbar handling.

Oslo lufthavn skal utvides igjen.
Avinor vil bygge 30 000 nye m².

Årsaken er økt trafikk av
utenlandsreiser utenfor Schengen.

Denne trafikken har økt enda mer enn
trafikk til land innenfor området.

Prisen for utvidelsen
er anslått til 3 mrd.

Så til det politiske kaoset
i Sverige etter valget.

I dag har det vært politiske møter.
Er vi noe nærmere en regjering?

Nei. Vi er ikke det. Kaoset
og kampen om makten fortsetter.

Alle vil hit,
til regjeringskontorene.

I dag var det Alliansen
som kom med sitt utspill:

At Löfven skal gå av,
og fungere som støtteparti fra dem.

Sveriges statsminister svarte i dag
på utfordringen fra Alliansen.

De ber ham gå av, og Social-
demokraterna bli støtteparti for dem.

Nei, sier Alliansen. De tolker valget
som regjeringsmandat til dem.

Siste opptelling pågår. Det svinger
mellom ett og to mandaters forsprang-

- for de rød-grønne.
Det holder, sier Löfven.

For Sverigedemokraterna
regnes ikke med i Alliansens blokk.

Drakampen fortsetter. Alliansen
er forberedt på at det kan bli jul -

- før situasjonen er avklart.

Noen må jo bevege på
standpunktet sitt.

Er det noen av partiene som kan
åpne opp for samarbeid med SD?

Slik det ser ut nå, overhodet ikke.

Det eneste de er enige om, er
å holde Sverigedemokraterna utenfor.

De skal ikke få
noe politisk innflytelse, sier alle.

Samtidig vet Åkesson
at om ikke blokkene samarbeider, -

- kan han velte en regjering.

Hvordan har SD reagert på det i dag?

Åkesson reagerte kraftig
på uttalelsene fra Löfven.

Om at partiet er uanstendig.
Å kalle én av fem velgere det, -

- er ikke en statsminister verdig.
Så er det også en diskusjon her i -

- Sverige, om hvilke signaler
det sendes fra en politisk elite.

Til hundretusener av velgere, om
at de ikke vil forholde seg til det -

- de har stemt på.
Skaper det dialog, eller splittelse?

Vi skal til Vladivostok: Putin
har kommet med nye opplysninger -

- om giftangrepet
mot en russisk spion i Storbritannia.

Dette er Aleksander Petrov.
Dette er Ruslan Boshirov.

De er mistenkt for å ha forgiftet
den russiske spionen Sergej Skripal.

Britiske myndigheter har etterlyst
dem. De mener de er militære agenter.

I dag sier Putin
at han vet hvem de er.

Ungarn risikerer, som første land,
å bli fratatt stemmeretten i EU.

Landet beskyldes for
å bryte europeiske grunnverdier -

- ved å angripe ytringsfriheten,
minoriteter og rettssystemet.

I dag vedtok EU-parlamentet å innlede
en straffeprosess mot Ungarn.

Arbeiderpartiet i Brasil har
nominert en ny presidentkandidat.

Fernando Haddad
er tidligere ordfører i São Paulo.

Nominasjonsmøtet ble holdt utenfor et
fengsel, der han de helst ville ha, -

- Lula da Silva, sitter innesperret.
Valget i Brasil holdes 7. oktober.

Mange barn som blir mobbet, forteller
ikke om det. De mener det blir verre.

Ny forskning viser også
at mobbetallene ikke går ned.

Et symbol på barnets stemme. Barnet
som mobbes - og ikke våger å si fra.

Helgeland har forsket på temaet
og presenterte resultatet.

Vi har aldri hatt så mye kunnskap og
forskning. Vi vet mer enn noen gang.

Likevel fortsetter mobbingen.
Tallene går ikke ned.

At det er et stort problem, merker
de på chatten "Snakk om mobbing".

6000 barn/unge tar årlig kontakt.
Skuespillere har gitt dem et ansikt:

"Jeg trodde alt skulle bli bedre, men
det fortsetter. Det er så vanskelig."

"Jeg blir mobba av guttene i klassen.
De kaller meg homse og homo."

"Det går ikke én dag hvor jeg ikke
tenker på å ta mitt eget liv.

Historiene er mange.
De fleste lar være å si fra.

Det er svært ille.
Dette er hverdagen deres.

Det begynner i barnehagen for noen.

Forskning viser at for mange går det
gjennom hele barne- og ungdomsskolen.

Og ingen ser -
verken foreldre eller de på skolen.

"Da lærerne fikk vite det,
snakket de med dem som gjorde det."

"Det ble verre - ti ganger verre."

De opplever at de ikke blir hørt og
tatt på alvor. Det må vi ta med oss -

- videre inn når vi skal handle i
skolen. Hvorfor opplever de det slik?

"Jeg føler meg tråkka på. Ingen
i skoleledelsen tar det på alvor."

"Jeg føler det jeg mener
ikke har noen betydning."

Vi minner om toppsaken vår om
Ap's innstramming i asylpolitikken.

Vil gi begrensede rettigheter til
krigsflyktninger fra land som Syria.

De åpner for mottak i Afrika og vil
gi 5 mrd. til hjelp i nærområdene.

Avaldsnes møter tøff motstand
i Mesterligaen. Fjorårsvinner Lyon -

- og Ada Hegerberg
har startet jakten på ny finaleplass.

Det er NM for narkotikahunder
og mange skarpe neser i Drammen.

Det gjelder å passe seg for snutene.
I går presterte en av hundene -

- også utenfor mesterskapet.

Klar til å gjøre det han kan best.

Olly er en dreven
niårig springer spaniel.

Narkotikasøket er et rutineoppdrag.

Først tar vi et grovsøk. Hunden løper
av egen vilje rundt i leiligheten.

I dag må han yte det lille ekstra.
Det handler om å bli aller best.

Den største utfordringen er miljøet
og andre lukter, mat og sånt.

23 hundeekvipasjer fra kriminalomsorg
og politi konkurrerer om å bli -

- Norges beste narkotikahund,
i leilighetssøk, bilsøk og lydighet.

Vi bruker øvelsene
i den daglige tjenesten.

Men vi gjør det så vanskelig vi kan
for å finne landets beste hund.

Og i går måtte en gatevandrer
tømme lommene for 2 g hasj -

- i møte med lovens lange snute.

En deltaker skulle
lufte hunden utenfor hotellet.

Hundene skiller ikke
om de er på jobb eller fritid.

I leiligheten har Olly
fått snusen på noe kjent.

Det er bare gøy. En flott anledning
til å trene i en setting med dommere.

"Give me five." Bra. Du var dyktig.

Skjærer du av muggen på osten, eller
går den i søpla når du ser grønt?

På nrk.no kan du lese
hva du bør gjøre når gulosten mugner.

Nå til en liten verdenssensasjon.

I en hule i Sør-Afrika fant norske
forskere verdens eldste tegning.

Den 73 000 år gamle tegningen
skaper internasjonal oppmerksomhet.

For 73 000 år siden satt et menneske
i en hule på Afrikas sydspiss, -

- tok opp en pensel med okermaling
og malte på denne steinen.

Et symbol av flere streker
som krysser hverandre.

Nå har forskere i Bergen funnet den,
den eldste tegningen vi kjenner til.

I snart 30 år har han gravd
i hulene utenfor Cape Town -

- for å finne sporene etter de første
moderne menneskene. Homo sapiens.

De siste ti årene har han vært
ansatt ved Universitetet i Bergen.

Mange ville snakke med ham i dag,
når funnet blir omtalt i Nature.

At vi på et tidlig tidspunkt kan vise
til en artikkel i Nature, er viktig.

Men hva symbolet betyr,
forblir trolig et mysterium.

Linn Skåber har skrevet
sin første bok - "Til ungdommen".

En bok om hvordan det er å være ung.
Skåber kommer straks i studio.

Hva syns ungdommer om boka hennes?
Vi tok den med på gata.

"Jeg har 3-er i spansk, 6-er i
å være ungdom og ikke være utbrent."

-Hva syns du om dette?
-Jeg er enig.

Det er viktig å kunne slappe av.

Ikke tenke altfor mye på skole,
for det blir veldig slitsomt.

"Når voksne snakker om kjærlighet,
høres det så lett ut."

Voksne får det til å virke
så mye lettere enn det egentlig er.

Det er mye vanskeligere
enn det de framstiller det som.

"Jeg er et rekkehus, henger sammen
med rekkehus som ligner meg."

Alle disse miljøene,
du føler at du må passe inn overalt.

Velger du feil skole,
kan du føle deg som en taper -

- fordi du ikke
føler deg hjemme i det miljøet.

Flere kjenner seg igjen i boka di,
Linn Skåber. Gratulerer.

-Tusen takk. Det var rørende å høre.
-Første vurdering fra ungdommer?

-Ja.
-Du er mest kjent som komiker.

-Hvorfor denne boken?
-Jeg har alltid likt ungdommer.

Det er en fascinerende tid.
Det er en tid hvor man må tørre -

- å henge litt i luften.
Man blir søkende.

Du har snakket med ungdommer
om krig og fred, kviser og mobbing.

Hva er ungdom i dag mest opptatt av?

Det vakreste er at de er opptatt av
hverandre. De bryr seg om hverandre.

Jeg har fått snakke med dem åpent
om trøbbel inni.

Angst og prestasjonsangst. Det er
en åpen generasjon. Min generasjon -

- var mer ironisk og tøffet seg.
De er sårbare og ærlige.

De har hatt oppturer og nedturer.

Hva er best og verst
ved å være ungdom?

Det var ett av spørsmålene.
De fleste snakket om usikkerhet.

Jeg prøver å si: "Vit at ting
går over og forandrer seg."

Det beste er spenningen.
Møte nye mennesker på en egen måte.

Man kan plutselig gå ut selv
og møte mennesker.

Lisa Aisatos illustrasjoner hylles.
Hvordan var samarbeidet?

Fantastisk Jeg spurte henne.
Hun sa hun ikke hadde tid.

Jeg ville ha henne
fordi hun fanger så godt følelser.

Jeg begynte å grine
av hver tegning jeg fikk.

Hun illustrerer sorg og glede på en
måte som setter seg i mellomgulvet.

Det synes også ungdommene
som har fått tekstene illustrert.

Er det et møte som gjorde
ekstra inntrykk på deg?

Ja, det er vondt med ungdom
som har mistet noen for tidlig. Savn.

Mange hadde så lyst å prate
at jeg ikke fikk satt på spilleren.

Og søken etter å prate. Man må tvinge
seg litt på dem, men når man får -

- en fot innenfor sjela, er det
verdifullt for dem, og å være der.

De skal jo overta kloden. Jeg er
stolt over gjengen jeg har møtt.

Du har kalt boka "Til ungdommen".

Som Nordahl Griegs kjente dikt.
Hvorfor valgte du det navnet?

Den skulle hete "Fra ungdommen",
for det er jo fra ungdommen.

Undertittelen er "konfirmant
og drittsekk". Litt lenger.

Denne uken har vi sett Else Kåss
Furuseth lage TV-serie om selvmord.

Du skriver om ungdomsutfordringer.
Hvorfor fronter komikere slikt?

Jeg kan ikke svare for andre, men jeg
har alltid hatt foten i begge leirer.

Det Else gjør er viktig.
Å snakke om angsten og sårbarheten.

Å vite at vi har et samhold.

Det var sterkt å se programmet hennes
fordi det dreide seg om -

- mye av det jeg har skrevet om.

Du skriver om hvorfor ungdommer synes
voksne er kjipe. Er du redd for -

- å bli sett på som en gamling?

Jo, men historiene er deres.
Jeg har ikke skrevet dem om.

Apropos komikere og alvor ...
Jeg hørte noe fint forleden.

Gråt er fetteren til latter.
Det forsøker jeg å få frem.

De mest tragiske episodene
har mye humoristisk i seg.

Godt sagt. Takk skal du ha.
Nå skal vi til sporten.

Avaldsnes er levnet -

- få sjanser i mesterligaen. De har
ikke vunnet en seriekamp siden 16.6.

De ligger to plasser over streken
i Toppserien.

Lyon vinner det meste, og jakter
sitt fjerde strake mesterligatrofé.

De møtes nå til
europacupduell i Haugesund.

Lyons Ada Hegerberg er populær.
Det franske laget er stor favoritt.

Løfter et hjørnespark inn foran mål.
Renard treffer tverrliggeren.

I 2016 møttes lagene i Haugesund.
Da vant Lyon 5-2.

Her får de annullert
et mål for offside.

Avaldsnes blir presset tilbake,
men holder 0-0 til pause.

Hjørnespark i 2. omgang.
Henry skårer med hodet. 1-0.

Laget fra Karmøy sliter. I kveld
møter de noen av verdens beste.

Assistent Per Johan Hansen fikk selv
sparken i RBK via SMS og kort møte.

Lyon har økt til 2-0.

Assistent Per Johan Hansen fikk selv
sparken i RBK via SMS og kort møte.

Han følger med i søksmålet som Inge-
brigtsen og Hoftun tar ut mot RBK.

Hansen er nå assistenttrener på
landslaget, men ledet RBK 2012-2014.

Akkurat som Ingebrigtsen og Hoftun
mistet han jobben.

Det var litt på samme måte som Kåre
og Erik fikk sparken, gjennom SMS.

Jeg valgte å bli ferdig med saken
så fort som mulig og gå videre.

Han vil snakke generelt, og er
opptatt av hvordan trenere behandles.

Kan trenere sparkes uten å gjøre det
gjennom arbeidslivets spilleregler, -

- kan det få presedens til nedover
i divisjonene. Det ønsker vi ikke.

RBKs styreleder Koteng ønsker ikke
å kommentere intervjuet med Hansen.

Supporterne støtter ledelsen.

Vi har høy grad av tillit til styret.

Tydeligvis har Hoftun og Ingebrigtsen
valgt å gå videre med saken.

Den blir prøvd for retten.
Vi får se hvordan det ender.

Mens fotball-VM ble nedtur
for Spania, tok Kroatia sølv.

I går møttes de,
og snakk om rollebytte.

Spania ga seg ikke før 6-0.
Tidenes største tap for Kroatia.

Målfest i Washington, mellom Brasil
og El Salvador. Neymar på straffe -

- til 1-0 med sitt landslagsmål
nr. 59. Vakkert 2-0 ved Richarlison.

Coutinho la på til 3-0.
4-0 i 2. omgang ved Richarlison.

Marquinhos fastsatte det hele
til 5-0 for Brasil.

Denne sesongen har det meste handlet
om 5000 m for Henrik Ingebrigtsen.

Neste år forventer han
få muligheter på 1500 m.

Mye av grunnen finner han
i egen søskenflokk.

Henrik Ingebrigtsen vasker av seg
svetten etter comebacksesongen, -

- som ble en suksess på 5000 m.

Men jeg ville ha løpt raskere på
1500 m, og det er der jeg måler meg.

Omsvermet av fansen. Men han har ikke
vært like attraktiv blant arrangører.

Ikke én gang har han sluppet til
på 1500 m i Diamond League i år.

Det er tøft å få plass til
tre stykk Ingebrigtsen i et felt.

Er det 15 plasser, og vi skal ha tre,
er det ikke mange igjen til resten.

Problemet er at Filip og Jakob har
3. og 4. beste tid i verden i år.

De står foran i køen når feltene
for neste år skal settes sammen.

Agenten ser likevel muligheten for
å selge inn brødrene som en pakke.

Nå vil jeg hjem og trene til neste år
for å stå bedre på startstreken.

Veldig skiftende vær om dagen.

Ja, det gjelder hele landet.
I Lyngen var det strålende sol -

- i formiddag. Nå er det
nedbør på vei, iallfall i natt.

Snø på flere fjelloverganger. Vær
obs. Langs kysten har det blåst mye.

Jevnest vær på Vestlandet.
Det har regnet jevnt og trutt.

Det kommer til å fortsette.
Østafjells ligger mer i le.

I Nord-Norge svekkes fronten.
Lettere imellom.

En stor kulturpersonlighet
i studio hos Torp i kveld.

Han er norsk teaters "grand old man".

Maurstad har rollen som Peer Gynt
på Det Norske Teatret enda en gang.

Den gamle Peer må stå til rette for
sitt liv. Mesterlig, sier kritikerne.

Hvordan opplever han det selv?

Toralv Maurstad hos Ole Torp
på NRK2 kl. 19.45.

Ap vil stramme inn
asyl- og innvandringspolitikken.

Vil ha flere kvoteflyktninger
og færre asylsøkere på grensen.

Vi foreslår en politikk som skal
sørge for forutsigbarhet og styring.

Og vi gjør det mer rettferdig.
Kvoteflyktninger er mest sårbare.

Dette er bare ord.

-Dagsrevyen er slutt.
-På gjensyn utover kvelden.