Copyright (C) NRK

Ytringsfrihetsorganisasjonen
Norsk PEN har kontorer rett bak meg.

Hvert år deler de ut Ossietzkyprisen
og inviterer vinneren hit.

I fjor var det ikke så lett, for da
var det Edward Snowden som vant.

Helt og varsler for noen,
forræder for andre.

Dette er historien om hvordan
PEN har prøvd å få gitt prisen

- til mannen som USA
så gjerne vil ha utlevert.

Norske tekster: Kato M. Hansen

Nesten som i en spionroman:
På et fasjonabelt hotell i Moskva -

- forberedes et møte med en
av verdens mest ettersøkte menn.

William Nygaard
og Hege Newth Nouri i Norsk PEN -

- skal gjennomføre det de har
prøvd på hele det siste året.

"The Ossietzky Prize ..."
"Ossietzkyprisen 2016."

-Jeg tror på norsk.
-Alle de andre før. Ossietzkyprisen.

Reisen hit har vært planlagt med
krypterte meldinger via flere land.

Nå er forventningen at de endelig
skal få gitt Edward Snowden prisen.

Om alt klaffer.

-Her står det altså: "Til alle dere."
-Det står korrekt.

"Dere kan vente ham på hotellrommet
deres fredag mellom kl. 12 og 14."

Men foreløpig
ingen prisvinner i sikte.

Prisvinneren lever i eksil her.
I dag er kun det beste godt nok.

-Om han da bare dukker opp.
-Vi er innmari spente, ikke sant?

Jo, jo, jo.

Men langt fra alle er enig om hvem
Snowden er, og hva han fortjener.

Amerikaneren som avslørte
USAs bruk av hemmelige avlyttings- -

- og overvåkningsprogrammer,
har gått i skjul i Hongkong.

Edward Snowden angrer ikke,
men frykter utlevering til USA.

Det nasjonale sikkerhetsbyrået,
NSA, overvåker telefonsamtaler -

- og internettrafikk for å hindre
terrorplanlegging og -angrep.

29 år gamle Snowden har jobbet
med dette for både CIA og NSA.

Han mener virksomheten
krenker personvernet, -

- er i strid med
grunnloven og dermed ulovlig.

Jeg mener at mennesker som har
undertegnet en taushetserklæring, -

- men offentliggjør mye
potensielt farlig materiale, -

- går over en grense.

Jeg kaller ham
hverken forræder eller varsler.

Varslere bør bruke veien
landets egne myndigheter har.

I USA har man
mulighet til å varsle internt.

Jeg ville behandlet
den forræderen strengt.

Snowden risikerer 30 års fengsel
dersom han vender hjem til USA.

USAs informasjonen var ikke godt sikret.
Forræderen Snowden klarte å stjele den.

Han bør føres tilbake fra Russland,
stilles for retten og helst få dødsstraff.

På hotellet i Moskva begynner
kanapeene så smått å tørke.

Ingen Snowden i sikte,
ingen skritt i korridoren.

Nå mandag er det
utsendelse av pressemelding.

-Så må du være så tilgjengelig.
-Jeg skal prøve.

-I begynnelsen av neste uke må du ...
-Det gjelder oss begge, da.

-Men fortrinnsvis deg.
-Det gjelder oss alle.

I hovedstadens Litteraturhus -

- sitter to som har planlagt
å yppe seg i storpolitikken.

Norsk PEN deler årlig ut en
ytringsfrihetspris, Ossietzkyprisen.

Navnet på kandidaten nå
er foreløpig en hemmelighet.

Nå skal nyheten ut.

Denne personen, som jeg fortsatt
ikke engang tør å nevne navnet på ...

Er jo såpass kontroversiell ...

Jeg er så ferdig!

Pressemeldingen er klar.
Bare litt selvbeherskelse, -

- så kan general-
sekretæren sende den ut.

-Skal vi vente til 12?
-Vi venter til 12.

To minutter igjen!

Ja, ok ...

Nå er det ett minutt igjen!

-Kjør på.
-Ja, ikke sant!

-Der gikk den engelske.
-Da er meldingen ute i verden.

-Ikke si det skjer noe?
-Nei, det gjør ikke det.

Nygaard (74) er godt kjent
med hvordan pressen tikker.

Han har vært redaktør i Aschehoug
og hatt flere styrelederverv, -

- bl.a. i NRK.
Men nå er det litt stille. (Sukk)

(Mobiltelefon ringer.) Nå.

-Hallo?
-Hei, det er Birger i Kulturnytt.

Hei.
Du er først ute.

Det er så mye ...

Biler.

Jeg hadde tenkt å rydde før du kom!

Men Ingeborg sa:
"Nei, det skal se ut som det jobbes."

Norsk PENs general-
sekretær Hege Newth Nouri -

- kommer fra en forfatterfamilie.

Hun har jobbet
for forfulgte forfattere -

- og vært sjef
for Bjørnsonfestivalen i Molde.

"Newth" er fra den britiske faren,
"Nouri" fra den iranske eksmannen.

"Nouri" var så fint.
Og så betyr det "lyset fra nord".

Derfor beholdt jeg det!

Venter du mye presse i dag?

Jeg blir ikke forbauset
om det ikke blir så mange i dag.

Det vil øke når bevisstheten
om hva dette innebærer, synker inn.

Særlig spørsmålet om
vi lykkes med å få ham til Norge.

Det er en dimensjon
langt utover bare det å motta prisen.

Det vil være
en internasjonal begivenhet.

-Det var spenstig.
-Mye kjente folk, ja.

Vi har håp om å få ham hit ...

Til nå har det vært
aktivister, lettbeinte ...

Når Norsk PEN, med deg, sier det ...

-Skal jeg ha den?
-Nei.

Hvorfor får Snowden
årets Ossietzkypris?

Vi ønsker at varslerrollen, -

- som jo er hans poengterte
funksjon, skal få respekt.

Jeg vil ha
begge to litt ut. Sånn, ja.

Vi har ikke større ambisjon enn å få
ham på besøk så han kan motta prisen.

Den amerikanske varsleren Edward
Snowden har fått Ossietzkyprisen.

Norsk PEN deler ut prisen, -

- og Snowden er invitert
til å motta den i november.

PENs leder mener norske myndigheter
må se på dette som en utfordring.

Vi har ikke større ambisjon enn å få
ham på besøk så han kan motta prisen.

Hvordan skal Snowden kunne
komme til Norge og motta prisen?

Det er det overbyggende.

Jeg burde tilbudt deg sykkelen.

Team PEN har en plan
for å få Snowden til Norge.

I styreleders veske ligger et søks-
mål mot ingen ringere enn staten.

Nygaard har alltid
gått langt for ytringsfriheten -

- og selv erfart hva det kan koste.

Her er Dagsnytt klokken 11.
Forlagssjef William Nygaard ble -

- for to timer siden
funnet alvorlig såret.

Han ble skutt i ryggen da
han skulle sette seg inn i en bil.

Nygaard fikk tre skudd i kroppen.

Aschehoug har jo gitt ut
Salman Rushdies "Sataniske vers".

Har skytingen noe med dette å gjøre?

Du kan si at ...

Det var jo en årsak
til at vi ble angrepet, -

- i forlaget hvor jeg jobbet:

Jeg ble symbolet på det.
Det er en lang linje -

- fra miljøet jeg har hatt
gleden av å jobbe i, -

- der det å være garantister
for ytringsfriheten er sentralt ...

Så er det naturlig og gledelig,
etter at den jobben er over, -

- å kunne jobbe med mange av
de samme prinsippene i Norsk PEN.

Det er Norsk PEN til Vidar Strømme.

Advokatene hos Schjødt er villig til
å jobbe gratis for Snowden og PEN.

At USA ønsker Snowden utlevert,
vet og PEN advokatene.

I 2015 fant NRK
korrespondanse som viste -

- at USA ba Norge utlevere Snowden
om han skulle komme til landet.

Norske myndigheter nektet da å
svare på om han ville bli pågrepet.

Schjødts jurister har funnet
en ordlyd i utleveringsloven -

- som kanskje kan hindre utlevering.

I Norge har vi en lov om dette,
og vi har en traktat. I begge ...

Etter traktaten kan Norge la være -

- å utlevere folk som er
siktet for politiske forhold.

Etter loven har ikke staten lov
til det. Det ville vi slått det fast.

En paragraf
som er tydeligere i Norge?

Jeg har ikke oversikt over alle land.

Men Norge har altså
pålagt seg selv å ikke gjøre det.

Men vil Snowden
gå for en rettssak i Norge?

Strømme må teste det ut
via Snowdens advokater i Tyskland.

I Berlin skal jeg sjekke
om han vil være med på -

- opplegget for rettssak
som vi har planlagt, noe jeg håper.

Norwegians rute 1102 til Berlin ...

Konvensjon og lov gjør det forbudt
å utlevere folk som er siktet for -

- politisk motiverte forbrytelser,
noe vi mener er tilfelle her.

I Europa er Wolfgang Tallek hoved-
personen. Jeg skal møte ham i dag.

-Hei.
-Vidar. Hyggelig.

Vi har diskutert det med eksperter.

Ingen har en annen oppfatning.

Alle sier det er
en politisk lovovertredelse, -

- og at det hindrer utlevering.

Rådgiverne snakker
med Snowden i dag, sannsynligvis, -

- og vurderer dette på noen dager.

Vi mener Snowden ikke er kriminell, -

- men tvert imot
politisk aktivist og varsler.

Dette blir en grensegang, for
varslerbegrepet, det kriminelle her -

- og utleveringsloven
står i et motsetningsforhold.

Og så kommer det storpolitiske,
som gjør dette ekstremt krevende.

Vidar Strømme har fått
e-post med svar fra Moskva:

Ja til å gå rettens vei i Norge.

Iallfall er det nå klart
at vi tar saken for Snowden -

- og begynner
med søksmålet for Oslo Tingrett.

Det var veldig bra.

"Edward Snowden saksøker staten."

Kanskje den viktigste presse-
meldingen i Norsk PENs historie, -

- iallfall i min tid her.

Dere har invitert Snowden til Oslo
for å motta Ossietzkyprisen for 2016.

Samtidig har dere stevnet staten.
Hvordan henger dette sammen?

Vi vil sikre oss -

- at utleveringsavtalen
mellom USA og Norge -

- ikke kan virke
hvis han skal kunne komme.

Regjeringen må
kunne garantere fritt leide.

Utleveringsavtalen bør overprøves, -

- så vi er sikre på
at han ikke blir utlevert.

Dere ønsker å sørge for at han
ikke blir tatt mens han er her, -

- og så kan han reise igjen?
-Ja.

Hva skal domstolen ta stilling til?

Om utleverings-
loven i Norge -

- tilsier at han ikke
kan utleveres.

Det er påstanden, fordi han er
tiltalt for politiske forbrytelser.

Greit. Jeg skal bare legge til
at Justisdeptet ikke ønsket å delta.

Jeg tenkte
at det var en interessant sak.

Jeg tror ikke vi har hatt noen slike.
Den har fått stor oppmerksomhet.

Det er naturligvis
departementet som bestemmer -

- hva staten
sender til retten i saken.

I denne saken er situasjonen nå -

- at personen
ikke befinner seg i Norge.

Det foreligger heller ikke
noen utleveringsbegjæring, -

- slik utleveringsloven forutsetter.

Man kan kanskje si at det vil være
prematurt å behandle saken nå.

Hei sann!

I dag blir det liv, bokstavelig talt.

Det juridiske
pingpongspillet har startet, -

- foreløpig bare skriftlig,
før tingretten skal avgjøre.

Vi skal møte våre advokater,
for nå er svaret fra staten kommet.

Jeg kan forstå at de vil forsøke
å få en slik forhåndsavgjørelse.

Men staten mener altså
at loven ikke åpner for det.

Et vesentlig poeng
for regjeringsadvokaten er -

- at i straffeprosessens regime
kan man ikke forhåndsprøve ting.

Får de medhold i det, kan man aldri
få en sånn test som i vår sak.

Og så tar de jo litt av
underveis i tilsvaret ved å si -

- at dersom man åpner
for en slik mulighet, -

- kan alle de på kloden som
nå er etterlyst internasjonalt, -

- shoppe for å finne ut hvor de skal
søke tilflukt; den er litt drøy.

Et par hundre personer
er internasjonalt ettersøkt.

Man kan tenke seg at noen
vil teste ut hvor de kan reise -

- med minst risiko for utlevering,
noe som ikke vil være ønskelig.

Det første møtet med statens
argumenter er nedslående for PEN.

Regjeringsadvokaten vil ikke ta i
om Snowdens lovbrudd er politiske.

Først ville vi ta stilling til
om saken kunne tas til behandling.

Man kan kalle det en sak om saken.

Vi får ta oss av
den litt intrikate prosessjussen.

Så får vi holde
hjertet varmt og hodet kaldt.

Hei, Hege.

Det var nedslående, veldig.

Men som vi tenkte ...
så var det jo en mulighet.

Vi har allerede avklart
at vi anker dette. Ja, og det ...

Dette slår oss ikke til jorden.

Særlig i en tingrett er det kanskje
typisk, så man må anke litt oppover.

Pressen får tilgang
til dette om to minutter.

-Ha det bra.
-Ha det!

Oslo tingrett avviser
å behandle søksmålet -

- Edward Snowden
vil reise mot staten.

Snowden ville få slått fast at Norge
ikke kunne utlevere ham hvis han kom.

Når advokater får
en avgjørelse, leser de ofte bakfra.

Man er mest nysgjerrig på resultatet.
Så ser man på begrunnelsen etterpå.

Saken avvises. Tingretten var enig i
at en slik sak skal behandles -

- ut fra en utleveringsbegjæring,
etter straffeprosessuelle regler.

De har til og med trukket i tvil
om Snowden er formelt siktet i USA.

Selv om amerikanske myndigheter
formelt har notifisert Norge om det.

Det fremstår som veldig spesielt.

Dette er den minst politisk belast-
ende måten å bli kvitt saken på.

Hva de har diskutert, vet vi ikke.

Men det har vel
sannsynligvis vært enighet.

Utfordringen blir å drive saken
videre med det utgangspunktet.

Det er varslet at kjennelsen
vil bli anket til lagmannsretten.

Vi får lese anken når den kommer,
og se om den bringer nye argumenter.

Og så får vi vente på lagmanns-
rettens avgjørelse. Sånn er det.

Hva skjer nå? Det blir en lang
ventepause, en lang sommer.

Mens vi venter på ankebehandlingen,
at saken skal opp i lagmannsretten.

... "stopper" ...

... "rettslig stopper" ...

... "Snowdens" ...

... "trygge reise" ...

... "til Norge."

Rent statistisk er det slik
at de fleste anker ikke fører frem.

At tingretten var enig med oss,
gjorde det kanskje mest sannsynlig -

- at lagmannsretten
ville avvise saken.

Norske myndigheter kjemper for
å hindre at en ytringsfrihetspris deles ut.

Snakk om å vinne
et slag istedenfor en krig.

... "for å motta" ...

... "prisen."

... "Ossietzkyprisen."

Jeg må ha et synonym her.

... "stopper Snowdens trygge reise
til landet for å motta" ...

"Nordens fremste ytringsfrihetspris."

(Kremter)

Kom nærmere, jeg biter ikke!

Herlig. Hjertelig velkommen.
Nå skal vi reise tilbake i tid.

Ossietzky var mest aktiv
mellom første og andre verdenskrig.

Snowden blir ofte
sammenliknet med ham.

Vi skal gå frem og tilbake i tid.

Prisen Snowdens skal få, -

- har fått navn etter en tysk
varsler, Carl von Ossietzky.

Ossietzky fikk
Nobels fredspris i 1935.

På Fredssenteret i Oslo blir
parallellene mellom dem poengtert.

I 1929 var han
redaktør for Die Weltbühne, -

- som avslørte at Tyskland var
godt i gang med å ruste opp igjen.

Ossietzky ble dømt
for landsforræderi -

- og havnet i fengsel,
deretter konsentrasjonsleir.

Han fikk fredsprisen, -

- men aldri komme
til Norge for å motta prisen.

Ossietzky døde i 1938,
rett før andre verdenskrig.

Så han fikk aldri sett at alt
han hadde varslet om, ble sant.

"Det vil være en skam
for rettsstaten Norge" -

- "om departementet rettslig stopper
Snowdens trygge reise til landet" -

- "for å motta
Ossietzkyprisen 2016," -

- "en av Nordens
fremste ytringsfrihetspriser."

-Den er grei.
-Det kan jeg si.

Utpå høsten får Norsk PEN
uventet og glamorøs drahjelp -

- i kampen for oppmerksomhet.

Inn på rød løper:
et pust fra Hollywood.

Filmskaperen Oliver Stone
er høyt respektert og legendarisk.

Han er manusforfatter,
produsent og regissør.

Vi kjenner ham best som regissør.

Fra vår synsvinkel
er han naturligvis en varsler.

Hvor står varslingen i dagens verden?

Jeg prøver ikke å forme historien, -

- men å fortelle den
fra Snowdens synsvinkel.

Den kan ha sider vi ikke
kunne eller rakk å behandle.

Jeg kjenner ikke lovene her
når det gjelder varsleres beskyttelse.

Men han kunne ikke beskyttes.
Generelt er det vanskelig å varsle.

De fleste er redd for å gjøre det.
Vi vet at det er vanskelig å si ifra.

-Men i handlingene ligger det håp.
-Ja, og mitt håp ...

Hva vil skje med Snowden?

Vil han kunne leve
som en fri mann igjen?

Han ventet ikke noe etterspill.
Han gjorde jobben sin, -

- fikk informasjonen ut til journalistene
og håpet at de ville gjøre resten.

Han sa: "Budskapet er viktig, ikke
budbringeren." Han er veldig blyg.

Han ønsket ikke oppmerksomhet.
Men det er sånn verden fungerer.

Hva som vil skje med Ed,
og med oss, er et stort spørsmål.

Cyberkrig kan bli veldig farlig.

Jeg har sett filmen
for andre gang nå.

-Den var enda mer spennende i dag.
-Bra.

Takk, William Oliver Stone, for besøket.

Jeg har vært
på en litt kombinert reise -

- og bl.a. besøkt Snowden
på Hotel Peking i Moskva.

Han kom faktisk
med T-banen, rett og slett.

Vi satt og snakket om
saken vår, ganske lenge, -

- og litt om livet hans i Moskva.

Skal jeg gå der?

-God dag.
-Hyggelig å møte deg.

Jeg møtte ham på mandag
og sa at vi sannsynligvis ville tape.

Og måtte anke til Høyesterett.
Jeg møtte ham på hotellet i Moskva.

-Tok han den informasjonen greit?
-Ja, absolutt.

Samtalen begynte med
at han fortalte meg om saken.

Jeg sa: "Effektivt. Jeg stanser deg
hvis det er noe du ikke har forstått."

Men det trengte jeg ikke.
Han kjente alle detaljene.

Rent faglig er det viktig å vite -

- at klienten forstår
hva saken går ut på.

Han virket glad og frisk.

Jeg skulle si at hvis noen fant ham død
og påsto at det var selvmord, -

- ville det være feil.
Bare en spøk, men ...

Edward Snowdens amerikanske
advokat er i Oslo på vei til Moskva.

-"Hel ved". En gave fra oss til Snowden.
-Den blir han glad for.

En ikke helt selvforklarende bok
for en advokat fra Manhattan.

Kanskje bare sett i Nordens lys er
dette en perfekt gave for Snowden.

Har noen av figurene
i denne romanen noe å gjøre -

- med Edwards egenskaper?
-Vi ville bare gi ham noe fra Norge.

Den uttrykker identiteten ...

Gjennom det praktiske arbeidet
det er å hogge ved beskriver han -

- hva nordmenn er.
-Ei veldig god bok!

Akkurat nå er fokuset i USA
ikke på Norge, men på Washington.

Vårt argument er at Snowden har
revitalisert demokratiets oppsyn -

- med etterretningsprogrammene,
som har fått vokse i hemmelighet.

Og at slike gjerninger ikke bør møtes
med straff, men med takknemlighet.

Dessverre er det nå
to steder i verden han kan være:

I Russland, der han bor nå.

Eller i et bur i USA, avskåret fra
å delta i den debatten han utløste.

Et liv i isolasjon, ikke ute i det samfunnet
jeg syns skylder ham takk. Der er vi nå.

Det er novemberdagen da Snowden
skulle mottatt prisen i Oslo.

Dagen må markeres på annen måte.

Om noen timer setter vi i gang.
Nå forbereder jeg min innledning, -

- som setter situasjonen
inn i en sammenheng.

Det interessante til nå
har vært å prøve -

- å fortelle offentligheten
om hva det handler om.

På politisk hold har det vært ...

Med et mildt uttrykk:
eiendommelig taust.

Noen vil kanskje si:
forskrekkelig taust.

Man spør hvorfor. På ett nivå
er det veldig enkelt å forklare.

Det bekrefter alt det
som vi prøver å bekjempe:

Vår avhengighet av
stormakten det her er snakk om, -

- er ... sterk.

Hvor sterk vil vi gjerne prøve ut.

-Hvis du ser ...
-Nå tester jeg lyd.

-Prøv å snakke inn i mikrofonen.
-Har du fått nivået riktig, Mads?

-Prøv igjen.
-Hei, jeg er med!

Dette er en lydsjekk.

De kan høre deg, vi kan høre deg.
Vi sender deg tilbake inn i mørket.

Men ...

For det første: Vi skal ønske velkommen
Edward Snowden på denne skjermen.

Direkte fra Moskva.

(Jubel og applaus)

(Trampeklapp)

(Ingen lyd)

Edward Snowden, hjertelig velkommen.

Salen er stappfull
av venner og beundrere -

- av dine handlinger, ditt mot
og dine prestasjoner, som du vel hørte.

Vi venter spent på Høyesteretts dom,
og på å få se deg her i kjøtt og blod.

I mellomtida kan jeg fortelle
at du ser helt fin ut, faktisk.

Hvor viktig er internasjonal
støtte og konkret handling, -

- som at Norsk PEN
har tildelt deg Ossietzkyprisen?

Var det et ledende spørsmål?

Det er litt ledende.
Men et rimelig spørsmål.

Og et godt poeng.

I hjemlandet mitt, USA, -

- var det på moten å fordømme meg.

I nyhetene i dag står det
at den nye CIA-sjefen mener -

- at dissidenter som meg bør avlives.

Det er en passende straff
for uenighet med myndighetene.

I 2016 kommer ingen med slike krav
lenger; de blir sett på som useriøse.

For å få endret slike holdninger ...

For å åpne vårt sinn,
selv når det er blokkert -

- av forventninger eller forpliktelser, -

- trenger vi organisasjoner som PEN.

Til sjuende og sist er det eneste -

- som virkelig kan forandre
vår politiske forståelse, våre egne ord.

Snowden, takk for dine veldig åpne
og reflekterte svar på våre spørsmål.

Vi ser veldig fram til å få deg hit.

Inntil da, lykke til
med absolutt alt. Tusen takk.

For ham betyr dette mye, det vet vi.

Det er selvfølgelig
en ekstra motivasjon.

Det overordnede er veldig viktig:
Internasjonalt vern av varslere, -

- overvåkningsproblematikk, hva
regjeringene egentlig gjør med oss.

Men det er faktisk enkeltmennesket
Edward Snowden som har ofret så mye.

Også derfor får han prisen.

Saken avvist
av Oslo tingrett i slutten av juni, -

- av Borgarting lagmannsrett
i slutten av september -

- og av Høyesteretts ankeutvalg
i slutten av november.

Saken er endelig avvist.

Jeg har ingen formening om hvordan
departementet internt forholdt seg.

Jeg hadde reist på skisamling
den fredagen avgjørelsen kom.

Jeg var ute på skitur
da jeg fikk kjennelsen.

Turen ble jo ikke mindre fin
av nettopp å ha fått medhold.

Da gikk dette som det gikk i Høyeste-
rett, slik mange mente på forhånd.

Noe var repetisjon,
men noe ble vel avvist?

Det er litt den samme
begrunnelse som tidligere.

Man kan ikke trigge en sånn sak
uten en formell utleveringsbegjæring.

-Det var ikke noe gitt resultat.
-Nei, det var det ikke.

Man kunne også kommet
til motsatt resultat, mener vi.

Men ...

Det er ingen instans
over Høyesterett.

Men vi kan gjøre oss tanker,
tenker jeg, om litt nye strategier.

Iallfall må vi forhøre oss litt.
Men vi vil gjerne reise til Moskva.

Først og fremst lurer jeg på hvordan
han har det. Fremtidsutsiktene hans.

Hva er det som skjer nå i verden?

Sånn, herlig.

Ready to go!

Velkommen til Moskva,
hvor klokka er 22.22 lokal tid.

I Moskva bærer en liten gruppe
nordmenn på en stor hemmelighet.

De har en helt spesiell avtale
på hotellet et steinkast unna, -

- med en av verdens
mest ettersøkte menn.

Duoen fra Norsk PEN er forsterket
med advokatene fra Schjødt.

Også de er urolige og spente.

Nå må Snowden snart komme.

Hallo?

Hallo?

Det er greit.

2213.

Hjertelig velkommen.

Han kommer.

Så plutselig er han der.

Mannen du muligens
ikke ville kjent igjen på gata.

Han trenger et minutt på badet for å
ordne utseendet slik vi kjenner det.

For sikkerhets skyld.

Fantastisk.

Kan vi skåle for deg?
Du har ikke noe å drikke.

-Jeg har noe.
-Ja, vann.

Stunden er kommet.
De skulle hatt et stort publikum.

Men to advokater
og Brennpunkt får gjøre nytten.

Det vi kan si, Edward, er at ...

Det kom et brus av forventning -

- fra dine støttespillere og et grin av
harme fra dine politiske motstandere -

- da varsleren
Edward Snowden ble tildelt -

- Norsk PENs store
ytringsfrihetspris for 2016, -

- den såkalte Ossietzkyprisen.

Det er vår store ære
å gi deg prisen for 2016.

Og så får du
et grafisk verk av Nico Widerberg.

-Et litografi.
-Et grafisk verk.

Nydelig.

Hva betyr Ossietzkyprisen
fra Norsk PEN for deg?

Den har en helt spesiell symbolikk.

Ossietzky hadde
en sterk politisk overbevisning -

- og skrev sannheten
om myndighetens forbrytelser.

Og han fikk ikke reise til Norge.

Det å være i slikt selskap
er noe veldig spesielt for meg.

Og jeg er utrolig takknemlig ...

For en slik anerkjennelse.

Hvordan var det for deg -

- å være her i Russland
og å følge på avstand -

- Norsk PENs bestrebelser på
å sikre deg en trygg reise til Norge?

Oppmuntrende og samtidig bedrøvelig.

Oppmuntrende fordi man ser så mange
komme sammen og jobbe i fellesskap -

- for å prøve å oppnå
at prinsipper skal komme til uttrykk.

På samme tid er det bedrøvelig, -

- fordi norske myndigheter, i likhet med
mange andre lands myndigheter, -

- kan velge å anerkjenne
og støtte disse bestrebelsene.

Men i stedet velger de å stå imot,
kjempe i retten og bruke alle midler -

- for å si: "Takk, men dine verdier
er ikke velkommen i Norge."

Hvorfor engasjerte du deg i
søksmålet mot norske myndigheter?

Den eneste måten for å vise folk
hva myndighetenes sanne posisjon er, -

- er å tvinge dem til handling.

Da PEN ville invitere meg til Norge
for å motta prisen, kunne de sagt:

"Greit, vi lar ham komme."

For et kort besøk,
politisk asyl eller hva som helst.

I stedet sto myndighetene imot, ikke
bare i form av et brev eller et skjema, -

- men ved hjelp av erfarne advokater
som over lang tid kjempet innbitt -

- for å nekte PEN retten til å gi prisen
og meg retten til trygg innreise i Norge.

Hadde vi ikke gjort det, kunne vi
påstått det, men ikke vist at det var sant.

Ble du overrasket over resultatet?

Det var den mest forutsigbare måten
for et land som ville bli kvitt en sånn sak,
-

- å gjøre det på.

Menneskerettsadvokater
som har vurdert denne saken, -

- synes å mene
at ikke alle land ville handlet slik.

Så det er en god sjanse for
at en dommer kan si at det bør tillates.

Men hvis et land
bare ville bli kvitt saken ...

Alle sa at dette ville være
metoden for å oppnå det målet.

Har klimaet for varslere
forandret seg pga. deg?

Til det bedre og det verre.

Det er blitt mye større offentlig
oppmerksomhet rundt varslere.

I Europa har EU-parlamentet
vedtatt en resolusjon som sier -

- at varslere bør ha vern,
der de uttrykkelig nevner meg:

Alle medlemsstatene bør sørge for
at jeg ikke kan utleveres til USA.

Dessverre har
ingen medlemsstater fulgt dette opp.

Men dette gjelder hele denne klassen.

Jeg får kanskje aldri
nytte av resolusjonene.

Jeg havner kanskje på ei mørk celle
en dag for å ha fortalt sannheten.

Men folk begynner å innse at å fortelle
sannheten om myndigheters forbrytelser -

- ikke kan være noen forbrytelse.

Donald Trump har sagt at du er
en forræder og bør behandles strengt.

Nå er han president.
Hva er din kommentar?

Hvem har jeg forrådt?

Jeg ga all informasjonen til USAs
befolkning og betrodde journalister.

Hvis befolkningen er fienden,
bør myndighetene og presidenten -

- tenke nøye over
hvem de egentlig jobber for.

Hva med ryktene om at Putin kanskje
vil utlevere deg som en slags gave?

Det er noe jeg aldri vil kunne påvirke.

Men dette har
noe dystert oppmuntrende ved seg.

Alle de gamle påstandene -

- fra folk som var beskjemmet
fordi det ble avslørt at de brøt loven:

"Han er i lomma på Putin.
Han er en hemmelig russisk spion."

De påstandene står seg jo ikke lenger.

De som undersøkte fakta,
visste det helt fra starten av.

Du foretrekker å møte
folk som oss, pressen, på hotellrom.

Hvorfor det?

Ute på gata,
med min kjente offentlige profil, -

- er det alltid en fare for at noen vil
følge etter meg, og jeg har ikke vakter.

Jeg lever som alle andre.
Og når man jaktes på av CIA, -

- er tanken på
å bli fulgt etter ganske nifs.

Ser du deg over skuldra?

Det gjør nok alle
til en viss grad i en situasjon som min.

Men jeg er mye mindre nervøs nå
enn jeg var da alt dette begynte.

For realiteten er:

Prøver noen å skade meg,
vil det bare vise at jeg har rett.

Folk spør om jeg er redd.

Men realiteten er ...

Er man bekvem med sine valg i dag,
må man ikke uroe seg for i morgen.

Blir jeg overkjørt av en buss,
kan jeg være fornøyd med mine valg.

Jeg har gjort nok.
Ikke så mye som jeg skulle ønske.

Jeg er ikke suicidal; jeg vil fortsatt leve.
Men jeg vet at jeg gjorde det rette.

Så jeg legger meg
med god samvittighet -

- og står opp stolt
over jobben jeg har gjort.

Sånn var det ikke
da jeg jobbet for NSA og CIA.

Hvordan er dagliglivet ditt i Russland?

Det morsomme er ...

Folk spør:
"Hvordan er det å bo i Russland?"

Jeg var vettskremt
da jeg ble fanget her pga. USA.

Jeg hadde aldri tenkt meg til Russland.

Men det er ikke så ille her.
Det er Europas største by.

Dette er ikke hjemme for meg, men
jeg bruker nesten all min våkne tid på ...

Å jobbe i hjemlandet mitt, via nettet:

Snakke med universiteter,
holde foredrag for studenter, -

- tale ved ulike arrangement -

- for å prøve å løse problemene
som betyr mest for landet mitt.

Jeg kan bidra, selv så langt borte.
Det er utrolig oppløftende for meg.

Hva tror du om din egen framtid?

Jeg har sagt til myndighetene
at jeg gjerne drar hjem til USA -

- og risikerer rettssak og livstidsdom, -

- forutsatt en åpen
og rettferdig rettergang -

- der jeg kan fortelle juryen
hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde.

Myndighetene har avslått.
I stedet har de gitt meg et mottilbud, -

- signert av justisministeren: "Vi lover
bare at vi ikke vil torturere deg."

Det er sørgelig når USA tror at ...

Ikke bare må de love
å ikke torturere noen, -

- men det skal få folk til å tro
at rettferdighet vil skje fyllest.

Kan Norsk PEN
fortsatt spille en rolle for deg?

Det har de allerede gjort.

Jeg skulle veldig gjerne
besøkt Norge; jeg har aldri vært der.

Det er et samfunn med verdier
jeg tror verden kan respektere.

Og det er litt skuffende når ...

Det norske folk synes
å hegne veldig om dem.

PEN lar dem komme
til uttrykk på så vakkert vis.

Mens myndighetene sier:
"Ja, våre verdier er flotte."

"Men vi må ta utenrikspolitiske hensyn."

Er det et alternativ å ta sjansen
på å dra til Norge og søke asyl?

Vi får se.

Nå trenger jeg ikke adressen din lenger.

Forhåpentligvis
ses vi snart igjen, i Norge.

For en fisketur.

Ha det bra.

Alle vil ha en ren bil.

Og det er jo blitt så billig.

Har du noen gang lurt på hvorfor?

Du kan ha drive et foretak i Norge
uten å lønne de ansatte.

Du kan true med å drepe dem.

Uten at noe skjer.