Copyright (C) NRK

Krisen til Norsk Luftambulanse
kan bli langvarig.

Opposisjonen krever at helse-
ministeren redegjør for Stortinget.

Jeg har stor forståelse for
at det er en krevende situasjon.

Må liv gå tapt før
storting og regjering løser det?

Vi er to leger i kommunen
denne uken.

Men det hender at den som har vakt,
er alene. Eneste lege i kommunen.

Berlevåg er et lite sted.
Et fiskesamfunn.

Barentshavet er her. Værutsatt.
Langt til folk og fe flest.

Det bor ca. 1000 mennesker her.

Mange jobber i fiskerinæringen.
Hardtarbeidende, fine folk.

Jeg er kjempeprivilegert
som får jobbe her.

Et utrolig fint sted.

Vi er langt unna sykehuset.
Pga. vår geografiske beliggenhet ...

Pasienter kan kjøre ambulanse andre
steder i Norge. Det er ikke så langt.

Men her blir det snakk om
flere timer i bil.

Det er 30 mil.
Fjelloverganger. Dårlig vær.

Uforutsigbart vær.
Fjellet kan stenges.

De dårlige pasientene
må vi sende med fly.

Det sies at 2 prosent trenger fly
og resten kan kjøre bil.

Sånn er det ikke her. 50 prosent av
de som legges inn her, trenger fly.

Året er 1988, og staten etablerer
luftambulansetjenesten i Norge.

Driften av ambulanseflyene
settes ut på anbud til private.

Jobben de gjør, er viktig.

Behandlingen av infarkt og slag er
god, men man må fort til sykehus.

Mangel på piloter
har ført til redusert beredskap.

To av seks ambulansefly
står på bakken.

Alle ambulansefly i Finnmark
står på bakken.

Krisen kan bli langvarig. Det
skaper frykt for at liv går tapt.

Jeg spør meg selv
om liv må gå tapt -

- før Storting og regjering
tar fatt i det og løser det.

Lufttransport har flydd
ambulansefly for staten i 24 år.

Men anbud betyr at det billigste
og beste tilbudet vinner.

Nå har de mistet kontrakten,
og flere flygere sier opp jobben.

Vi tapte fordi noen priset ned
betingelsene til våre ansatte.

I tillegg har prosessen vært dårlig
fra luftambulansetjenestens side.

Hvorfor oppsto krisen?
Hvorfor ble flyene stående?

De ansatte fant seg ikke i det,
og ville finne nye arbeidsgivere.

De begynte å si opp,
og da var krisen et faktum?

Vi har aldri kalt det krise.

Vi visste om det.
Pilotene sa opp i november-desember.

Det vi har kalt mulig krise, -

- er hvis det forsvinner masse folk
herfra i løpet av høsten.

Noen har hevdet at det har vært
aksjoner internt i Lufttransport.

Det avkrefter jeg. Folk har stått på
for å få det til å gå rundt.

Uten nok flygere blir det fort
trøbbel for Lufttransport.

Pilotene kjemper for
å beholde lønna hos de nye.

Fagbevegelsen
vil ikke ha anbud i det hele tatt.

Og opposisjonen beskylder
regjeringen for ikke å ha kontroll.

I Berlevåg
lever de med konsekvensene.

Alta er enig i det. Da er det mindre
beredskap og en mer utrygg situasjon.

Alle vet at de bor langt fra sykehus.
Det er værutsatt.

Folk her er beintøffe og tåler mye.

Men når en så viktig funksjon som
flyene plutselig står på bakken ...

Det er en varslet situasjon som
politikerne ikke klarer å håndtere.

Det skaper utrolig mye
unødvendig utrygghet.

Jeg syns det er frekt.

Mens politikerne og selskapet
som tapte anbudet krangler, -

- jobber Babcock i det stille
i Sverige.

De skal overta ambulanseflygingen,
og er ikke bekymret.

Vi vil tilby en bedre tjeneste
fordi vi har nytt materiell.

Henry Hansen mener
han vet hva han snakker om.

I Sverige har vi fire flybaser.
Luleå, Umeå, Arlanda og Göteborg.

Gründeren av Babcock er fra
Nord-Norge, og vet hva han går til.

Vi opererer i hele Sverige.

Vi opererer i Finland, særlig i nord.

Men Nord-Norge er en utfordring.

Vi har respekt for kortbanenettet, -

- som vi ikke har
i Sverige eller Finland.

Så vi er ydmyke i forhold til jobben.

Men vi vet at vi kommer til å ha
rett personell til 1. juli neste år.

Et ypperlig fly til
ambulanseoperasjoner.

Det fungerer bra på norske kortbaner.

Det har også ny avionikk,
det aller siste.

Så det er et supermoderne fly.

Tromsø blir basen for Babcock.

Sønnen til Henry Hansen har ansvar
for at de er klare til å overta.

Vi har hatt fokus på to ting.
Vi skal være klare til 1. juli 2019.

Og vi har forsøkt
å hjelpe dagens operatør.

-Var det bra i USA?
-Ja.

Bra simulatorsenter
og god instruktør.

-Er du klar for 250 igjen?
-Vi satser på at det blir flyging.

Ved Bardufoss har et helikopter
og et Orion-fly oppfanget signaler -

- som kan komme fra nødpeilesenderen
fra det savnede ambulanseflyet.

Det var ved 23-tiden
at ambulanseflyet forsvant -

- fra radarskjermen
på flyplassen i Troms.

Lavt skydekke, tette snøbyger
og dagslys i bare 4-5 timer -

- har gjort det vanskelig
å gjennomføre en leteaksjon i dag.

Det har vært få ulykker
med ambulanseflyene.

De har en av
de tøffeste pilotjobbene, -

- særlig på de små,
værutsatte flyplassene i nord.

Ordet "virksomhetsoverdragelse"
er det mest brukte i saken.

Det betyr at flygerne blir med til
den nye operatøren, med samme lønn.

Men det har ikke Babcock planer om.

Vi korrigerer lønningene ned til det
markedet vil betale for tjenesten.

Øyvind Juell er sjef for foretaket
som kjøper luftambulansetjenester.

Det er komplisert. Man vet ikke om
det er virksomhetsoverdragelse -

- før kontrakten er signert og en ser
hva som blir med videre.

Det er det ene. Så fikk vi juristene
til å se på det som et krav.

Virksomhetsoverdragelse kan være
i strid med EØS-reglene.

Men dere er ikke hundre prosent
trygge på at det ville vært ulovlig?

Juristene mente det var en ikke
ubetydelig risiko knyttet til det.

Helseministeren sier departementet
ikke var med i diskusjonen.

Det er et konkurransemessig
og juridisk spørsmål, -

- som ikke bør vurderes
av departementet.

De som sitter med det konkrete
ansvaret, må vurdere det.

Det var riktig, med tanke på
innvendingene som kom.

Det er det femte anbudet
på dette området.

Det har aldri vært stilt krav om
virksomhetsoverdragelse før.

Det er heller ikke vanlig
i andre anbud i helsetjenesten.

Historien tilsier at det ikke var
et naturlig krav å stille.

Han er en ledende advokat
på offentlige anskaffelser.

Det kunne vært stilt krav om
at pilotene skulle få samme lønn.

Man har ikke stilt krav om
virksomhetsoverdragelse.

Og man har unnlatt
å stille krav om at de ansatte -

- skal ha lønnsvilkår
i samsvar med tariffavtalen.

Man har altså fjernet gulvet for
hva slags lønn de kan få.

Det er enkelt for en ny aktør
å kunne beregne priser ut fra -

- hvor lavt dagens leverandør kan
gå i pris, og underby vedkommende.

Konkurransen
har favorisert nye leverandører.

En juridisk vurdering tilsa at
det var virksomhetsoverdragelse.

Vi forventet at også andre operatører
ville forholde seg til det.

Det ble ikke virksomhets-
overdragelse, og flere sluttet.

Jeg er en av dem som lurer på om
jeg skal fortsette eller bytte beite.

Sjela mi ligger i luftambulanse-
tjenesten. Jeg vil gjerne fortsette.

Vi har ikke flere piloter å miste nå.

Fagmiljøet er i ferd med å raseres.

Skal enda flere dra,
blir det ikke artig å være her.

Akkurat nå er det veldig usikkert.
Vi har kontrakten i et år.

Så får vi håpe det ordner seg på
et overordnet nivå før kontraktbytte.

Opposisjonen krever at helse-
ministeren redegjør for Stortinget.

Bør en så viktig tjeneste
bli gjenstand for kjøp og salg?

Ja, mener helseministeren.

Vi kunne ikke hatt konkurranse
der det bare var én tilbyder, -

- så lenge det er en tjeneste
som utføres av private.

Anbudet på luftambulansetjenesten
må lyses ut på nytt.

Tiden er kommet for å snu,
mener opposisjonen.

Man kommer ikke utenom
at man må bryte kontrakten.

Det er et kaos som rammer
tryggheten til pasientene.

Prosessen bør avsluttes.

Nå iverksettes en nasjonal
kriseplan. Det sier det meste.

Det er en evig rulett. Innsatsen er
folks sikkerhet, liv og helse.

Statsministeren prøver å berolige.
Hun avviser at det er kaos.

Regjeringen har tatt ansvar.
Vi har beredskap som er til stede.

Forsvaret stiller med helikoptre.

Det er vanskelig. Vi håper vi finner
en løsning på det langsiktige.

Inntil da sørger vi for bedre
beredskap via andre virkemidler.

Dagen etter ber helsemyndighetene
gravide i nord om å planlegge godt.

Kraftige reaksjoner på at gravide
i nord må planlegge fødselen.

Det kommer kraftige reaksjoner på
at gravide må planlegge fødselen.

Uttalelsen om en normalisering av
situasjonen, er lite tillitvekkende.

I Finnmark har vi satt ut to ekstra
helikoptre med akuttpersonell.

Vi ønsker å unngå det.

Det er bedre å planlegge enn
å havne i vanskelige situasjoner.

På Stortinget
jobber partiet Rødt hardt.

De vil samle flertall for
å si opp avtalen med Babcock.

Det er dumt å legge ut
en sånn tjeneste på anbud.

Man har personell som er avgjørende
for å sikre kompetanse på driften, -

- som man mister fordi en ny operatør
ønsker å svekke lønnsvilkårene.

Partiet som vil
kjempe for de svake, -

- kjemper nå for pilotlønninger
på opptil 1,5 mill.

Når pilotene slutter fordi
den nye operatøren vil dumpe lønna, -

- og heller ikke ville
sikre dem jobb når de overtar, -

- har de full rett til
å slutte i jobben.

Men at de slutter
som følge av en anbudsrunde, -

- hvor mange
advarte om konsekvensene ...

Det har ført til at 75 av 100 piloter
er ute av jobben.

Da kan ikke Lufttransport si:
"Du får ikke skifte jobb."

Vi risikerer å miste kompetanse,
som ikke kan erstattes med et knips.

Kravet om å si opp kontrakten,
får et kort og kontant svar.

Vi har ingen planer om det.

Babcock har vunnet
en anbudskonkurranse.

De har ikke gjort noe som tilsier
at de har misligholdt en avtale.

De har også hjulpet oss
da vi hadde behov for ekstra fly.

Det er ikke noe grunnlag for
å si opp avtalen med Babcock.

Det er møte
i helse- og omsorgskomiteen.

Det gjøres et siste forsøk på
å samle opposisjonen.

Det er ikke enighet om alt,
men vi er enige om -

- å ta en gjennomgang av om
det er egnet for anbud, -

- og om det offentlige må overta
og samarbeide med ideelle aktører.

Det er vi enige om.

Det er ulike forslag. Det kan
endre seg fram til debatten den 7.

Den politiske debatten raser.

Og finnmarkingene får merke
konsekvensene av krisen.

Veldig søt.
Heldigvis gikk alt bra.

Det ble fødsel i Mehamn,
for ambulanseflyet kom ikke.

Det gikk bra. Men jeg ønsker ikke
å oppleve det igjen.

Det var veldig skummelt.

Plutselig sprakk hovedpulsåra.

Jeg gikk bare rett ned.
Det var kritisk.

Uten ambulanseflyet hadde jeg ikke
sittet her og pratet med deg i dag.

Sist torsdag
behandlet Stortinget saken.

Opposisjonen var kritisk.

Man må ha kompetent personell
i sommermånedene, -

- og hindre
at flere rømmer fra tjenesten.

Forslaget om å si opp avtalen
med Babcock fikk ikke flertall.

Helseministeren blir pålagt
å sikre kompetansen i cockpit.

Det kan gjøres på flere måter.

Det er måten jeg kommer til
å følge det opp på.

De som driver tjenesten,
må ha erfaring og kompetanse.

Tolker du det som
en videreføring av personell?

Ut fra det
representant Bollestad sa, -

- ser vi at det kan gjøres
på ulike måter.

Erfaringen og kompetansen
kan hentes fra andre steder.

Vi står fast ved forslaget om
å annullere kontrakten.

Men vi har også
flertall for noe på Stortinget.

Skal kompetansen bli med videre,
må personellet bli med.

Vi skal fotfølge Høie,
så han sikrer at det blir etterlevd.

I dag har vi ansatt
administrative piloter.

Flygesjef,
sjefpiloter og treningspiloter.

Vi forhandler med
Norsk Flygerforbund.

Der har vi 91 piloter
i lufttransportjobb.

Totalt sett kommer vi til å være
104 piloter, med de administrative.

Anbudet kan bli det siste.

Det skal utredes om luftambulanse-
tjenesten skal overtas av staten.

I slike saker er det ikke sånn at det
bare er ulemper med én løsning, -

- og bare fordeler med en annen.
Det er fordeler og ulemper med alt.

Du ser ikke for deg statlig drift
av luftambulansetjenesten?

Mitt utgangspunkt nå er det.

Men det er lurt å utrede det
og få svar på disse spørsmålene.

Det burde vært
underlagt det offentlige.

Det fungerer godt i bilambulansen.
De er offentlig ansatte.

De slipper å få jobben
ut på anbud hvert 6. år.

Og kanskje ikke ha noen jobb
å gå til, slik det var før anbudet.

Det er ganske tøft å bo i Finnmark,
særlig hvis man blir syk.

Det har jeg opplevd.

Da reiste jeg herfra i 6 mil til
et lager for å vente på ny ambulanse.

Her i Berlevåg er det bare én.
På Tana er det to.

Da var det ny tur fra ventestedet
til sykehuset.

Jeg var så neddopet
at jeg måtte bare flire litt.

Det er jo helt absurd.

Det er rart og meningsløst -

- at det må være sånn at ikke vi får
samme hjelp som resten av landet.

Det er livsnerven vår.
Får man hjerteproblemer ...

Det er ubehagelig for
de som er syke eller gravide.

Heldigvis har det gått fint.

Det er ikke blitt kritisk
fordi flyene har stått på bakken.

Men vi har snakket om
at det er helt tilfeldig.

Vi har hatt travle uker, der vi
har trengt flere fly, og fått dem.

Hva om det hadde skjedd uka før,
da flykapasiteten var dårlig?

Det hadde vært en annen situasjon.

Da vi havnet i den situasjonen
at flyene ikke var tilgjengelige, -

- forstår jeg godt at det ble støy.
Saken består av ulike elementer.

Alt fra den politiske diskusjonen
om anbudsutsetting -

- til beredskap for befolkningen.
Beredskapen er god nå.

Til dels også bedre enn normalt,
pga. tiltakene som er satt inn.

Så vet vi at vi kommer til
utfordrende tidspunkt framover.

Hvis forhandlingene
bryter sammen igjen, -

- kan det bli slik at pilotene ikke
føler seg fit for flight.

Da må vi sette inn andre tiltak,
og være forberedt på det.

Det er krevende med operatørbytte.

Jeg trodde ikke det skulle få
så store konsekvenser.

Konkurransen har
favorisert den nye leverandøren.

Vi forholder oss til kontrakten.
Det er vårt utgangspunkt.

Det er langt fra hans kontorpult
til vår sykestue.

Det han gjør, får konsekvenser for
pasientene vi får inn på sykestua.