Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Fjelldalen ga - mennesket tok Legg til favoritt

Norsk energihistorie gjennom 7000 år. Fra de arkeologiske utgravingene ved Dokka. Utgravingene ved Dokkfløy er det største enkeltprosjektet Oldsakssamlingen noen gang har gjennomført. Kraftutbyggerne og arkeologene følges gjennom tre somre. Ved Brynjulf Handgaard.

Kategori: Dokumentar
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Søndag 1. januar 1989 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Søndag 1. januar 1989 kl. 00:00
Produksjonsår:
1987
Originaltittel:
Fjelldalen ga - mennesket tok
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
43 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Norsk energihistorie gjennom 7000 år. Fra de arkeologiske utgravingene
ved Dokka. Utgravingene ved Dokkfløy er det største enkeltprosjekt
Oldsakssamlingen noen gang har gjennomført. Kraftutbyggerne og arkeologene
følges gjennom tre somre.
Ved Brynjulf Handgaard.
EFP: Naturshots i skogene ved Dokka. Elg. Hogstfelt. Vann. Foss. Scener
fra Dokkfløy. Dam bygges ved Veslefoss. Sprengninger. Fortekst.
Utgravninger og utbygging pågår samtidig. Arkeologer arbeider på spreng før
Dokkfløy demmes ned. Kart. Arkeolog Sheila COULSEN sitter på et sted hvor
det fantes mennesker for 6000 år siden - hun om funnene. Utgravingsområdet.
Pan over området. Bål ved sjøkanten. Student Ove OLSTAD om steinfunn.
Fiskerensing. Arkeologer i arbeid. Kart. Prøver tas.
Laboratoriet for radiologisk patering i Trondheim hvor forskerne
måler radioaktivitet i kullet. Professor Reidar NYDAL om radioaktiviteten i
det ukjente materialet. Fra laboratoriet. Ute i marka igjen - hvor
arkeologene arbeider. Arkeolog Harald JACOBSEN om elgtrekk og dyregraver i
dalen. Helikopter bedøver elg - den blir merket med radiosender. Dyregraver.
Kart. Utgravinger pågår. H. J. i samtale med rep. om elg. Elgscener.
Moderne tømmerhogst. Arkeolog Jan Henning LARSEN om området. Innsamling av
malm til brenning. Student Lars Erik NARMO om myrmalmen. Ingeniør Sigmund
JAKOBSEN med blåsebelg - de varmer om ovn ved hjelp av trekull, for å utvinne
metallisk jern. Jernet og det glødende trekullet. Om smiing av barrer.
Kart. Kullgroper og kullminer. Slagghauger.
Arkeologene regner med at det er produsert 50 tonn jern her i ødemarka.
Øksehoder. J.H. LARSEN om jernutvinningen. Tjern. Tegning av Hamar domkirke.
Treutskjæring. Jern fra Dokkfløy. Seilskip som har fraktet jernvarene.
Utgravinger og damutbygging samtidig. Student Catharina NORDSTRØM
og Harald JACOBSEN om funnene ved Dokkfløy. Utgravingsområdet. Jordprøver
tas. Pollenanalytiker Helge Irgens HØEG om pollenkorn i jorda - sett gjennom
mikroskop. Seter. Tømmerhus. H. J. om næringsgrunnlaget i steinalderen.
Kinning på seter - smør og osteproduksjon. Damanlegget. Vassdrag med gammel
bro.
AU: Tømmerfløting - damslipp ved Dokka-elva. 1'00" Oldsaksamlingen.
Stills: Glomma-vassdrag. Utskiping. H. J. forts. Scener fra Gausdalen.
Anleggsarbeidere - brakketilværelse. Helleristninger. Damutbygging. Slutt.
RÅSTOFF:
Bånd 1, BMS020 304572 / A 132641:
Tot Dokkfløy, steinalderboplasser, div. tagn. Seter med kyr, Bentsetra.
Elghorn på setervegg. Tømmerdrift. Intv Harald JACOBSEN om konflokten på
Dokkfløy. Setermiljø og kyr. Zoom inn elgku, elgku svømmer.
Bånd 3, BMS020 304573 / A 132642:
Middelalderboplass. Intv Harald JACOBSEN. Eldste hus på Dokkfløy.
Pollenanalyse.
Bånd 4, BMS020 304574 / A 132643:
Pollenanalyse med Helge Irgens HØEG
Bånd 5, BMS020 304575 / A 132644:
Ryddemaskiner i arbeid, gravemaskiner rydder kvist. Overgang til arkeologer.
Arkeologer i arbeid. Intv Harald JACOBSEN om gravene og fangstgropene.
Bånd 6, BMS020 304576 / A 132645:
Påvisning av dyregraver og jernutvinningsanlegg. Arkeologer i arbeid
Bånd 7, BMS020 304577 / A 132646:
Steinalderboplass. Intv med arkeologen Sheila COULSON. Finner pilspiss. Påviser
stolpehull etter hus.
Bånd 8, BMS020 304578 / A 132647:
Steinalderboplass, arkeologer i graver og splder jord. Hogging av
steinalderredskaper av kvarts.
Bånd 10, BMS020 304579 / A 132648:
Utgravde kullgroper. Utgraving av jernovn.
Bånd 11, BMS020 304580 / A 132649:
Fløtningsanlegg, fløtningsdam og koie. Kyr på seter. Elgokse i skogen, god
innzooming. Jernholdig myrpytt. Hogstmaskin i arbeid.
Bånd 12, BMS020 304581 / A 132650:
Damanlegg, pan over Dokkfløyområdet. Mosegrodd stubbe. Gammel demning med
fiskere. Elvebredder med råtne stokker. Fossebrus. Detaljer av demning.
Tømmertransport over elva.
Bånd 13, BMS020 304582 / A 132651:
Eldre ovn. Arkeolog Jan Henning LARSEN om folkevandringstiden og annet.
Stolpehullprofil, kullgropprofil med lagerplass for myrmalm. Bålbrenning.
Ledegjerde mellom fangstgroper. Elgmøkk.
Bånd 17, BMS020 304583 / A 132652:
Demonstrasjon av jernutvinning A: Fyring i ovn, jernmalm, kull i ovn,
blåsebelg, malmen spas opp i kurv.
Bånd 18, BMS020 304584 / A 132653:
Demonstrasjon av jernutvinning B: Utgraving av myrmalm. Belgen dras, menn i
arbeid. Malm i stuff. Slaggtapping.
Bånd 19, BMS020 304585 / A 132654:
Demonstrasjon av jernutvinning C: Tapping av slagg, jernklump bankes.
J.H. Larsen viser barrer og ting laget av jern. Redskaper. Intv Jan Henning
LARSEN.
Bånd 24, BMS020 304586 / A 132655:
Intv Jan Henning LARSEN om jernutvinning. Ovn fra romertid. Utgraving av
kullgrop med gravemaskin.
Bånd 25, BMS020 304587 / A 132656:
Kullgrop. Boring i fjell. Frakt av kullgrop. Hogging av tre.
Bånd 26, BMS020 304588 / A 132657:
Flytting. Helleristning. Maihaugen.

Les mer om arkivbeskrivelsen