Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Overlever utkantskolane nittiåra? Legg til favoritt

Krava til dagens skole er ikkje lette å tilfredsstille i kommunar i utkant-Noreg. Vi får utsegner frå lærarar, foreldre og elevar, skoledirektør, ordførar og skoleminister. Ved Erlend Hagen

Kategori: Dokumentar
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Tirsdag 25. april 1989 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Tirsdag 25. april 1989 kl. 00:00
Produksjonsår:
1989
Originaltittel:
Overlever utkantskolane nittiåra?
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
20 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Krava til dagens skole er ikkje lette å tilfredsstille i kommunar i
utkant-Noreg. Vi får utsegner frå lærarar, foreldre og elevar,
skoledirektør, ordførar og skoleminister.
Ekstr. gammel skolestue på Sunnfjord Museum. Zoom inn. Intr. skolestua
hvor streng lærer hører barna i Luthers katekisme, ( Førde barneteater ).
Intr. moderne skole, Fjelli skule i Stryn kommune, lærer forteller om
strenge lærere i gamle dager.
Shot ekstr. Fjelli skule med barn i lek, vinter. Pan over Nordfjord mot
Fjelli og Blaksæter. Intv. elev Anita Karin MYKLEBUST, hun vil ikke bytte
skole. Intv. Inger HOFF, ordfører Stryn kommune, vil legge ned Fjelli skule.
Den er liten og dyr, det finns en annen skole i nærheten. Shot elever på
skolevei, pan til utsikt over Nordfjord med skolen på Blaksæter, vinter.
Fra møte i Stryn kommunestyre der skolenedlegging står på dagsorden. Flere
uid. personer snakker for og mot nedlegging.
2 shots ekstr. Rake skule, nedlagt. Intv. Mary KVIDAL, kyrkje og
undervisningsminister, Folk flytter og skolestruktur må tilpasses
befolkningsstrukturen. Det nye inntektssystemet har ingen betydning for
nedleggingen. Intv. Per WØIEN, leiar Norsk Lærarlag, inntektssystemet har
virket mot sin hensikt. Intv. M. KVIDAL forts. Intv. Svein Egil VESTRE,
skuledirektør i Sogn og Fjordane, nå er skolen den tapende part.
Strekk stor haug penger. Hender, til slutt et barns, karrer til seg.
Supret. Skole og undervisning har tapt.
Intv. I. HOFF, mange små skoler blir for dyrt. Pan bygda Fjelli. Intr.
kjøkken hvor familien MYKLEBUST spiser middag. Intv. Johanna og Jarle
MYKLEBUST, foreldre, det er viktig at barna kjenner seg trygge i
lokalmiljøet. Skolenedlegging betyr fraflytting. Shot skolebarn gående
langs vei. Strekk skolebuss kjører på smal vei. Intv. S.E. VESTRE om
skoleskyssens negative sider. Skolebussen ekstr. og intr. Strekk nært hjul
i fart. Intv. Arne BERG, skulesjef Stryn kommune, Mange elever er negative
til buss, men mange har farlig skolevei. Shot skolebusser på holdeplass,
elever går ombord og bussen kjører. Intv. S.E. VESTRE feil at skyssansvar
er overført til fylkeskommunen. Intr. skolestue på Fjelli, elever synger inn
sang på kassett. Den skal selges til inntekt for skolen.
Intv. I. HOFF forts.. Shots undervisning Fjelli skule. Intv. Solbjørg
FJELLKÅRSTAD, lærar Fjelli skule, mener små skoler er gode skoler.
Intv. P. WØIEN forts. for små skoler. Pan Fjelli til skolehuset.
Kartskisse over lærerposter uten formell kompetanse. P.W. forts. lærere er
en mobil yrkesgruppe. Shot ekstr. og intr. klasserom ved Sogndal
Lærarhøgskule. Fire uid. elever for og imot små skoler. Nært frokostbord
og radio. Nyheten om at Fjelli skule ikke blir nedlagt leses. Elevene
Anita og Roy MYKLEBUST på skoleplassen. Håper de får beholde skolen.
Intv. I. HOFF forts. Skoler må nedlegges av økonomiske grunner.
P. WØIEN vil kjempe mot nedlegging. Kort kommentar fra M. KVIDAL.
S.E. VESTRE nedlegging av skoler er fundamentalt galt når det går mot
utvidet skoletid og skole for seksåringer. Shot Anita og Roy på skolevei.
Sluttekst.

Les mer om arkivbeskrivelsen