Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Algeinvasjonen - ett år etter Legg til favoritt

I dette programmet skal vi se hva forskerne har funnet ut om årsakene og langtidsvirkningene etter fjorårets algeinvasjon. Programmet retter også søkelyset mot giftige alger og store algeoppblomstringer som et økende globalt problem. Ved Sigurd Rimstad.

Kategori: Vitenskap
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Tirsdag 30. mai 1989 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Tirsdag 30. mai 1989 kl. 00:00
Produksjonsår:
1989
Originaltittel:
Algeinvasjonen - ett år etter
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
27 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Langtidsvirkningene av algeinvasjonen for ett år siden ser nå ut til å være
mer omfattende enn tidligere antatt. Algeoppblomstringen i fjor var den
første i Norge som i store områder også rammet villfisk og sjødyr. Dette
problemet må mange andre land også hanskes med. En stor forskerinnsats er
satt i gang for å finne årsaken til algeproblemene. Intervju og kommentarer
ved Sigurd Rimstad gjennom hele progr. Musikk off : " Mysterious forest "
( T. Atking / A. Feanch ), utøver ukjent.
Åpningsbilder : død fisk på havbunnen, dykker lemper fisk opp på land, død
villfisk løftes opp fra havet, død oppdrettsfisk i notpose.
Blåskjellfangst heises opp, nært tre blåskjell. Kutt mann i fiskebåt.
Fra fiskeoppdrettsanlegg på Sørlandet. Dykker hopper fra gummibåt.
Shot fra Stortinget Gro Harlem BRUNDTLAND på talerstolen. Komm. off om
at politikerne i de nordiske land satte alger på kartet.
Intv. Miljøvernminister Sissel RØNBECK sier algeinvasjonen gjorde
inntrykk, og at den gjorde det lettere for lokalpolitikere å sette større
krav til f.eks. renseanlegg.
Kutt måke på havoverflaten, tangblad vipper på havoverflaten.
Shot celler sett gjennom mikroskop. Highshot bebyggelse i skjærgård.
Mann i gummibåt tar opp japansk drivtang fra havbunnen, shot drivtangen på
havbunn.
Intv. Førstekonservator Per Arvid ÅSEN forteller at drivtangen har stor
formeringsprosess, flyter opp til havflaten og kan tette igjen små viker
og båtplasser. Nært japansk drivtang, shot båtplass med tre båter fortøyd.
Intr. laboratorium kutt mikroskop, shot forsker titter i m. Still plakat
oversikt over dinoflagellater. Still verdenskart med avmerkete områder for
algeoppblomstringer.
Ekstr. brygge Flødevigen intv. forsker Einar DAHL, ser på giftige og
skadelige algeoppblomstringer som et økende problem i flere land.
Pan flyscene over havflate. Still tegning av indianer på berg, ser
utover havet. Komm. off om ind. vaktposter som skulle observere glans og
morild i sjøen. Still tegning fiske i " blodfarget " vann ( etter fort. i
Bibelen ). Still verdenskart med havstrømmer avmerket.
Shot skjærgård, zoom inn passerende skip.
Forsker i båt senker beholder for å hente opp alger.
Intv. E. D. forteller om alger som før ble betegnet som ikke giftige, er
definert som giftige nå. Bakterier og nitrogenforhold i sjøen kan påvirke
denne prosessen. Bilde av algen " cryso chromolina poleplepis " ?, noen
hundredels millimeter stor og kjendis i Nordsjø-landene sommeren 1988.
Kutt kvinne ser i mikroskop. Død fisk i notpose på oppdrettsanlegg.
Kart med avmerking av algeteppe fra Nordsjøen og videre nordvest.
Shot fiskebåt med mærer fra fiskeoppdrettsanlegg på slep, shot mærer på
slep. Rapporter om algeinvasjonen legges på bord.
Intr. kontor intv. Forsker på Havforskningsinstituttet Hein Rune SKJOLDAL
on og off, har vært med å utarbeide rapport som støttes av forskerne,
har lagt stor vekt på næringssaltkonsentrasjonens betydning som " gjødsel ".
Kart viser strømmen av disse vannmassene.
To menn setter ut strandnot for å undersøke fiskebestanden, drar noten inn
til land.
Ekstr. strand intv. Forsker i Flødevigen, Jacob GJØSÆTER, forteller hvordan
fisk, som kunne gå ned til dypere vann, kom tilbake etterhvert.
Kutt små torsker og annen fisk i balje.
Kutt dykker hopper fra liten båt, kommer opp på land.
Ekstr. svaberg. intv. Forsker / dykker Tore JOHANNESSEN off og on, forteller
om forandringer i bunnfaunaen. Nært blåskjell-klase løftes opp.
Nært kongesnegl og nært slangestjerne. Nært kråkebolle. Nært purpursnegler.
Nært sjøstjerne. Pan havbunn med mange sjøstjerner, kutt dykker kaster
opp sjøstjerner fra havbunnen. Fra båt, prøver fra havbunn heises opp og
undersøkes.
Ekstr. på båt intv. Forsker NIVA Grimstad, Eivind OUG on og off, shot prøver
i balje. Flere kutt forskerne i arbeid med prøvene på båten. Intv.
Avdelingsleder NIVA Grimstad, Per Bie WIKANDER.
Intr. laboratorium på Universitetet i Oslo, prøver på reagensglass.
Intv. Professor Eystein PAASCHE on og off, forteller om testene.
Pan flyscene over havoverflate, forskningsfartøy.
Kutt gjødsling av åker fra traktor.
Intv. S. R. mener det haster med oppryddingsarbeid og hun håper at vi blir
flinkere til å forbygge forurensning.
Kutt målebøyer på havet, de måler strømforhold, algetetthet og
vanntemperatur.
Ekstr. shot fasaden til Havforskningsinstituttet, Intv. H. R. S.
Intv. E. D. Begge mener at algeoppblomstringer kan skje igjen.
Shots fra havbunnen, døde dyr. Kutt fra skjærgård.
Sluttekster.

Les mer om arkivbeskrivelsen