Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Frihet under ansvar i skogbruket Legg til favoritt

Kategori: Dokumentar
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Mandag 29. oktober 1984 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Mandag 29. oktober 1984 kl. 00:00
Produksjonsår:
1984
Originaltittel:
Frihet under ansvar i skogbruket
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
25 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Filmprogram.
Vi besøker skoggården Kroken i Stor-Elvdal.
Strå og siv i vannkanten av et tjern. Flere shots tjern. En innsjø i
Stor-Elvdal i Hedmark. Scener Stor-Elvdal. Elva Glomma renner gjennom
dalen. Gården Kroken på Opphus, ekstr. bygninger og området rundt. Ekstr.
hovedbygningen. Forstkandidat Håken A.G. MATHISEN om gårdens historie.
Står på tunet. Ekstr. bygning. Skuronnbilder. Ekstr. flere bygninger
på gården. Intr. landbruksverksted. Intv. forts. Elghunder og høner.
Canadagjess. MATHISEN om pilaren for gården som er skogbruket. Ekstr.
bygninger.
Skogintr. Lov om skogbruk og skogvern, paragrafer leses opp. Skogintr.
Tømmer ligger oppstablet. Furumo med frøtrær. Gran på snauhogde områder.
Fra produksjonsplassen ved bilvei. Tømmeret blir transportert hit med
vinsj og taubane. Barking med maskiner. Tømmeret lundes fram til skogsvei.
Tømmeret fraktes videre med bil. Manuell tømmerhogst. Markbredning med
maskiner på granfelt. Planting av gran og furu. Pleie av ungskogen med
motorrydningssag. Tynningshogst. Skogsbær, bl.a. villbringebær og
tyttebær. Folk på blåbærtur.
Skogintr. Skogsbilvei. Elgtrakter, elg beiter. Kraftledning med løvkratt
omkring som beiteområde for rådyr og hjort. "Saltslikk" er plassert rundt om
i skogen. Robåt på tjern. Fiskegarn trekkes opp. Fiskefangsten renses.
Flere tjern der man prøver fiskelykken. Saganlegget på Kroken hvor tømmeret
sages opp til plank. Ekstr. Kroken gård og området rundt. Skogintr. med
tjern. To som vandrer i skogen.

Les mer om arkivbeskrivelsen