Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Spor av en fortid Legg til favoritt

Om kulturminnevern i Norge. Vi besøker Hadeland Brenneri, som forteller om spritproduksjon i gamle dager, Sandefjord Kurbad, som beretter om sjøfart og sosietetsliv, en Kristiansand-bygning, som minner om denne byens - og hele Sørlandets - blomstringstid rundt århundreskiftet, og en liten sjøbod, som bærer bud om Farsunds storhetstid som sildeby. På Jæren besøker vi en gammel prestegård i Hå gamle prestegjeld, i Kristiansund det lille skipsverftet Mellomverft, som står igjen etter seilskutetiden, og i Trondheim den gamle bydelen Bakklandet. Ved Erik Solbakken.

Kategori: Kultur
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Torsdag 8. august 1985 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Torsdag 8. august 1985 kl. 00:00
Produksjonsår:
1985
Originaltittel:
Spor av en fortid
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
59 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Del 1: De første steg på månen. Storbyscener. Høyblokker. Vinterscener
- landskapsnorge. Riksantikvar Stephan TSCHUDI-MADSEN og byråsjef Astrid
BONESMO om kulturvern. Vinterscener. Stills ekstr, kurbadet i Sandefjord.
Gruppe som spiller. Treskjæringskurs. Kvinner broderer. Intr. fra
kurbadet. Gro Laheld LUNDH fra "Kurbadets venner" om hva de vil bruke huset
til. Snagkorøvelse. Vevkurs. LUNDH forts. om kurbadet. Stills innimellom
fra Sandefjordbladet. Folkedansgruppe. Egil CHRISTENSEN ved Sandefjord
Kurbad om å bevare huset. Restaureringsarbeid. Rolf Einar ELIASSEN fra
Sandefjord kommune om bygningens tilstand. Folkedansgruppen. Ekstr.
bygningen. Kjørescene vinternorge. Ekstr. fra fabrikk og intr. fra samme
sted - Hadeland Brænderi i Røykvik. Bonde Lars Jacob HVINDEN intv. om
brenneriet. Museumsbestyrer Åse A. LANGE (Hadeland) vil beholde
anlegget. HVINDEN om den fortsatte drift eller museum. Likeledes forts.
LANGE om brenneriet som museum. HVINDEN igjen. Gamle brennerimaskiner.
Ekstr. brenneriet. Kjørescener. TSCHUDI-MADSEN forts. om hva som skal
bevares.
Kjørescener. Gamle stills fra Kristiansand. Barn turner. Fylkeskonservator
Danckert MONRAD-KROHN om bygningen. Ekstr. Kristiansand turnhall. Ekstr.
Kongensgate skole. Birger GUNVALDSEN fra "Turnforeningen" i Kristiansand om
verneverdig bygning. Skole og sosialrådmann Lars CHRISTENSEN om kommunen er
interessert i overtakelse. GUNVALDSEN om riving eller verning. MONRAD-KROHN
vil gjerne at bygningen skal tilhøre byen. Tegninger av bygningen.
M-K forts. CHRISTENSEN om å bruke det til ungdom. Ekstr. turnhallen.
CHRISTENSEN forts. M-K forts. Kjørescener - vinter. Gamle stills
fra Farsund. Farsundscener i dag. Sjøbu i Farsund som arkitekt Arnt Olav
PENNE vil bevare. Rådmann Helge TALLERAAS om riving som var meningen. 29'39"
Del 2: PENNE om sjøbua som vil bli stående. Kursleder Inger Lise HUSØY i
forsamlingen i Farsund. PENNE igjen. Kjørescener. BONESMO om freding. Mari
KOLLANDSRUD fra Fortidsminnesmerkeforeningen om hva som kan bli utført.
Kjørescener. Still av gamle Hå prestegård på Jæren. Museumsdirektør Odmund
MØLLEROP om prestegården om omegnen rundt. Skilt. Skolebarn i terrenget
rundt prestegården. Flere kommer til tilstelning der "Ryfylke visegruppe"
underholder. Steinar SKORSTAD om fredningen og driften. Skolebarn besøker en
geologiutstilling. Skolebarn på sykler. Scener fra Kristiansund og
gamle stills. Ekstr. Kristiansund Mellom Værft, et gammelt skipsverft fra
seilskutetiden. Museumsbestyrer Karl Ragnar GJERTSEN om mellomværftet
ved Vaagen. Værftet tilhører Nordmøre museum. Skip som ligger her.
Jan Ove BLAKSTAD fra "Foreningen Mellomværftet" i Kr.sund om bevilgninger
til museet her. Intr. fra værftet. Mange dugnadstimer. GJERTSEN forts.
BLAKSTAD om midler som er gitt og båtene som blir satt istand ved smia.
GJERTSEN om riving som først var meningen. Kjørescener. Trondheimsscener.
Fra Bakklandet i Trondheim. Byantikvar Gunnar HOUEN om Bakklandet og
verneverdige bygninger. Sjøhus langs elva. HOUEN forts. Sverre UTSETH fra
"Bakklandet velforening" om verneverdige bygninger. HOUEN forts.
Bakklandscener. Byplansjef Sverre SKASLIEN om veiutredning i Bakklandet og
bevaringsinteressene i området. Om hovedveien gjennom området.
HOUEN om diskusjonoen rundt Bakklandet - hva som skal gjøres. SKASLIEN og
UTSETH forts. Trondheim scener. TSCHUDI-MADSEN om miljøvern og bevaring.
Kjørescener - natur.

Les mer om arkivbeskrivelsen