Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Politikurs mot terroraksjoner Legg til favoritt

Kategori: Nyheter
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Lørdag 8. november 1975 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Lørdag 8. november 1975 kl. 00:00
Produksjonsår:
1975
Originaltittel:
Politikurs mot terroraksjoner
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
37 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Justisminister Inger Louise VALLE (mv) på Trandum for Politiskolen avholder
kurs for bekjempelse av terrorhandlinger.
TC 00:02:10
Reporter per-Erik BJØRKLUND (mv) og VALLE foretar test på intervjuet.
Interesant å betrakte hvordan de forbereder seg til innslaget.
TC 00:03:03
Reporteren spør om hvorfor kurset er att ingang. VALLE om at en må forberede
seg på terroraksjoner til tross for at det ikke er noe trusselbilde i Norge på
det nåværende tidspunkt. Refererer til ikke nærmere bestemt hendelse i
Sverige. Reporteren om at politifolkene på dette kurset er stasjonert i
Oslo-området. Hva vil skje dersom en terrorhandling finner stede et annet
sted enn i Oslo? Det vil utdannes tropper tilhørende andre politikammere.
Politiet vil bli bedre utstyrt enn i dag.
TC 00:04:09
Reporteren takker for intervjuet. Går sammen med justisministeren på
parkeringsplass. Justisministeren kommenterer at hun smiler så mye og at hun
må være alvorlig når hun intervues om terroristangrep! (kuriosa). Repetisjon
av intervjuet.
TC 00:05:14
Repetisjon av intv. Intv. avsluttes. Reporter med mikrofon på
parkeringsplass.
TC 00:06:30
Stum. Utkikkstårn i skogkant, zoom inn. Uniformskledd politimann med hjelm
kaster seg ut fra tårnet. Vedkommende har en line festet til ryggen. Linen
går på trinser på line som er strukket fra tårnet til et punkt i terrenget.
Taustige er festet til linen i terrenget. Politimannen klatrer nede stigen
mens en annen holder den i ro på bakken. Samme prosedyre gjentas. Annen
politimann firer seg ned i line fra tårnet. Uniformskledde menn ser på fra
bakken. To uniformskledde politimenn med hjelm firer seg ned fra tårnet.
TC 00:10:19
Uniformskledde politifolk, militære i kamuflasjedrakter. Trening i nærkamp på
sand. Kommandorop, skråling. Trening med stikkvåpen, uskadeliggjøring av
bevæpnet.
TC 00:11:52
Utydelige kommentarer off til handlingene i bildet. Fire bevæpnede,
uniformerte politifolk mot kamera og tilskuere, sivile og militære.
Gress-slette, uthus, skogkant. Politifolkene krabber, åler seg på bakken,
angrepsstilling, hvilestilling, gevær ved fot. Forts. forskjellige
angrepsstillinger demonstreres.
TC 00:21:02
Demonstrasjon av forskjellige treningsøvelser. Klatring i taustige, hopp fra
taustige, diverse hindere, tilskuere.
TC 00:25:19
Kamera sveiper over øvelsesområdet, reporter, tilskuere, uniformerte
politimenn. Tre uniformerte politifolk, kommanderes ned på bakken, en åler seg
i terrenget, transporterer annen politimann som henger under ham med armene
rundt halsen. "Skadet" får førstehjelp. Per-Erik BJØRKLUND intv, den
"skadede" (uid).
TC 00:30:56
Helikopter inn for landing på Trandum. Mannskap kaster effekter, ryggsekker
med soveposer ut på plassen mens rotoren er i gang. De legger seg på bakken,
helikopteret letter og forsvinner. mannskapet reiser seg, tar rygsekkene og
geværene og løper bort. Fly mot blå himmel. Zoom inn og ut landingsplassen og
trær. Helikoperet returnerer. Bevæpnet mannskap kaster seg ut av helikopteret
på bakkenivå, legger seg ned, tar ladegrep. Helikopteret forsvinner.
Mannskapet reiser seg og løper vekk, tilskuere. To helikoptere inn mot
landingsplassen. De ene står stille i luften, slipper ned to liner, uniformert
mannskap firer seg ned på bakken. Begge helikoptrene står stille i luften.
Helikoptrene forsvinner. Reporteren intv. høyere politimann, åpenbart sjef,
uid., flere omtak. Politimannen bruker for mange ord.
Slutt.

Les mer om arkivbeskrivelsen