Kunne ikke spille av fordi JavaScript ikke ble funnet!

Aktiver JavaScript i innstillingene til din nettleser.

Les mer på hjelpesiden.

Høyesterett 150 år Legg til favoritt

Kategori: Nyheter
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK1 · Onsdag 30. juni 1965 kl. 00:00
Siste gang sendt:
NRK1 · Onsdag 30. juni 1965 kl. 00:00
Produksjonsår:
1965
Originaltittel:
Høyesterett 150 år
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
42 minutter

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

fremtiden vil løse sin oppgave som rettstankens tjener i et samfunn i
forandring og utvikling.
TC 02:29:29 Statsminister Einar GERHARDSEN (mv) er neste taler, han
overbringer Regjeringens hilsen og lykkønskning i anledning av Høyesteretts
150 års dag. Vår forfatning har grunnlovsfestet prinsippet om domstolenes
uavhengighet av den lovgivende og den utøvende statsmakt. Høyesterett er
øverste representant for den tredje statsmakt. Gjennom 150 år har Høyesterett
i folkets bevissthet stått som den fremste vokter av rett og rettferdighet.
(Lyden får noe varierende kvalitet et lite øyeblikk.) Tar for seg Høyesteretts
myndighetsområde og forholdet mellom statsmaktene.
TC 02:33:05 Høyesterettsadvokat Eiliv FOUGNER (mv) taler for
Advokatforeningen. Han siterer de første ord som ble rettet til Høyesterett
for 150 år siden fra Advokatforeningen. Tiltaleformen har vært uforandret
gjennom alle disse årene. Høyesterett er blitt en levende realitet i det
norske folk som det høyeste organ i rettspleien. Legger vekt på de to
beslutningene om henholdsvis muntlig prosedyre i Høyesterett og offentlig
votering i Høyesterett og betydningen av disse. Man har alltid sett, og vil
alltid se til Høyesterett som beskytter av borgernes individuelle rettigheter,
og i den forbindelse nevnes krigsårene og beslutningen Høyesterett fattet i
1940. Da Høyesterett startet sin virksomhet var det samlet opp saker fra
omkring to år som følge av atskillelsen fra Danmark, og alle vet at
Høyesteretts arbeid gjennom de siste 20 årene har vært betydelig. Takker for
det gode samarbeidet som er etablert, og for rettens forståelse for advokatenes
oppgave i rettspleien, og for den verdige ro som alltid preger forhandlingene.
Og fra oss alle gir FOUGNER (mv) uttrykk for dyp respekt for Høyesteretts
innsats som dømmende og rettsskapende organ gjennom disse 150 år.
TC 02:39:05 Høyesterettsjustitiarius Terje WOLD (mv) reiser seg og takker for
talene, hvoretter han forlater sin plass og går bort til de kongelige og
håndhilser på dem som skal bli med dommerne inn i rommet ved siden av.
Kommentator Oddvar Foss (mv) sier at antall dommere er 17 som har sittet ved
bordet i tillegg til Justitiarius, han opplyser også om antall dommere i
enkeltsaker.
TC 02:41:11 TC UT
TC 01:58:44 Interiørt Tinghuset i Oslo, Høyesteretts sal. Kommentator er
Oddvar Foss (mv) som sier at man reiser seg for å hilse HM Kongen og HKH
Kronprinsen som kommer. Nærbilde av HM Kong OLAV og HKH Kronprins HARALD.
TC 02:00:00 Høyesterettsjustitiarius Terje WOLD (mv) er første taler. Han gir
historikk for Høyesterett. 30. juni 1815 (18150630) ble Norges Høyesterett
høytidelig åpnet. (Forstyrrelser på lyden når WOLD siterer fra åpningstalen i
1815. Vi ser han holder manuskriptet på mikrofonen.) Nærbilder av publikum
som blandt andre viser Einar GERHARDSEN og Stortingspresidenten. (Manuskriptet
ødelegger for lyden under hele talen.) Kamera viser Høyesteretts medlemmer i
nærbilde mens WOLD (mv) taler. WOLD (mv) refererer fra Høyesteretts forhold
til okkupakosjonsmakten under den annen verdenskrig. 21. desember 1940
(19401221) nedla samtlige av Høyesteretts dommere sine embeder. 14. mai 1945
(19450514) trådte Høyesterett sammen påny. WOLD (mv) hyller Justitiarius Pål
Berg for hans store innsats. Wold (mv) summerer Høyesteretts virksomhet. (Noe
av lydproblemene ser ut til å være blitt løst underveis.) Wold (mv) sier vi
har en enhetlig domstolsorganisasjon, hvor alle de andre domstolene som
Byrettene og Lagmannsrettene utfører det vesentligste arbeid i rettspleien.
Dette er et vesentlig vilkår for at Høyesterett skal makte sin oppgave.
Samtlige reiser seg når WOLD (mv) avslutter sin tale med "Hell over fedrelandet
!". Kamera viser Kong OLAV og Kronprins HARALD som også har reist seg.
TC 02:26:14 Stortingspresident Nils LANGHELLE (mv) er neste taler, han trekker
frem sammenhengen mellom jubileene. At Høyesterett for 150 år siden for
første gang trådte sammen, var en nasjonal begivenhet som vårt folk har all
grunn til å minnes. Vårt folk ønsker å leve i et rettsamfunn. Til det hører
selvstendige og uavhengige domstoler. Stortinget er lovgivende myndighet, det
er domstolene som skal anvende og tolke loven. Høyesterett har også i en viss
utstrekning hatt en viss rettskapende oppgave. Vi ønsker at Høyesterett også i

Les mer om arkivbeskrivelsen