Lukk

Hjelp

Hvor finner jeg teksting?

 

NRKs programmer er som regel alltid tekstet. Klikk på knappen formet som en tv-rute med strek i som du ser nede til høyre under avspillingsvinduet. Knappen vil skru av og på teksting. Dette gjelder alle programmer i opptak.

I dag er det ikke mulig å få teksting på Android (3.0, eller nyere versjoner) eller Windows Mobil. Vi jobber med å få lansert dette.

For teksting på iPhone / iPad må du første velge fullskjerm og deretter aktivere teksting via tekstknappen (lengst nederst og til høyre i avspillingsvinduet).

Du kan også lese all teksting til et program. Trykk på overskriften "Teksting" som er plassert under programtittelen i avspilleren.

Hvis et program mangler teksting, gi beskjed til NRK Publikumsservice.